Blog

  Vertrouwensbeginsel ook aan de orde bij inlichtingen zonder daaromtrent geleden schade

  Kun je vertrouwen ontlenen aan algemene inlichtingen van de Belastingdienst ook al zijn deze achteraf onjuist of onvolledig? Belangrijk om te weten De Hoge Raad heeft als hoofdregel bepaald dat (algemene) inlichtingen niet bindend zijn voor de Belastingdienst, omdat de Belastingdienst de voorlichtende taak onbelemmerd moet kunnen vervullen. Daar past het niet bij de Belastingdienst […]

  Lees meer

  Ethiek: kennis, moed en hulp van een tax governance code?

  Uiteraard is het nodig voor een controller een cursus bedrijfsethiek of integriteit te volgen om te onderkennen wat voor dilemma’s zich in de praktijk voor kunnen doen. Maar die opgedane kennis van ‘het goede’ alleen is niet voldoende om te zorgen dat een concern ethisch en integer handelt. Wat is er dan nog meer voor […]

  Lees meer

  Stel geen onredelijke eisen om btw fraude te voorkomen

  Btw-fraude is schadelijk voor de schatkist en het bonafide bedrijfsleven. Ongewild met btw-fraude in aanraking komen, kan voor problemen zorgen voor de btw-aftrek of voor de toepassing van het nultarief. Dat wil niemand. Wat kun en moet je als oplettend koopman doen om de naheffingslast te voorkomen? Welke zorgvuldigheid en/of onderzoeksplicht kan redelijkerwijs van jou […]

  Lees meer

  Wwft verplichtingen: bewustwording door voorlichting is key

  Uit het jaarverslag 2020 van het BFT volgt dat de onderzoeken van het BFT omvangrijker zijn geworden en dat het aantal ondertoezichtstaanden is toegenomen tot in totaal 48.000. In 2020 heeft het BFT als toezichthouder 76 onderzoeken naar de naleving van de Wwft uitgevoerd. Dit heeft in 47 gevallen tot het opleggen van een handhavingsmaatregel […]

  Lees meer

  Fiscaal Inside

  Op vrijdag 12 maart 2021 sprak mr. Priscilla de Haas tijdens het vrijdagmiddagkwartier (van een half uur) van Fiscaal Inside over het una via beginsel, de afweging tussen strafrechtelijke of administratieve afdoening, de volledigheid van een dossier en daarmee inzage in alle onderzoekshandelingen alsook over de presentatie van feiten in een onderzoek door de fiscus. […]

  Lees meer

  Ondernemers in zwaar weer

  In de periode van 13 januari t/m 15 februari 2021 verzorgt mr. Priscilla de Haas voor diverse SRA-kringen een bijeenkomst onder het thema: “Ondernemers in zwaar weer”. Tijdens deze vaktechnisch kring informeert zij de deelnemende accountants en fiscalisten over het belang van administratieve en fiscale verplichtingen ter voorkoming van handhavingsmaatregelen, invorderingsmaatregelen en aansprakelijkstellingen en belicht […]

  Lees meer

  Bezwaar en een niet meer bestaande rechtspersoon

  Het blijft een lastige materie: kun je namens een niet meer bestaande rechtspersoon bezwaar maken tegen een aanslag of beschikking? Het antwoord luidt in beginsel: ja! Hof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2020 Deze vraag lag recent weer voor in hoger beroep bij Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:9540). In die zaak was belanghebbende op 31 augustus 2010 naar het […]

  Lees meer

  FRUSTRATIES VAN EEN FISCALIST IN STRAFZAKEN

  Belastingrecht weerbarstige materie Dat de fiscale advies- en procespraktijk geen sinecure is, blijkt wel uit het feit hoe vaak er uiteindelijk in der minne of via de belastingkamers opheldering dient te worden verschaft over de vraag of de nageheven of nagevorderde belasting materieel wel is verschuldigd. Daarnaast spelen dan ook nog allerlei formele aspecten die […]

  Lees meer

  Subjectieve vrijstelling stichting: fan van wattel

  Op 16 oktober 2020 werd een conclusie van A-G Wattel van 28 september 2020 gepubliceerd (ECLI:Nl:PHR:2020:853). Hierbij staat de vraag centraal hoe de subjectieve vrijstelling van een vereniging of stichting moet worden toegepast indien deze nog geen vijf (ondernemings)jaren bestaat. Subjectieve vrijstelling van art. 6 Vpb In dit artikel is bepaald dat lichamen, zoals de […]

  Lees meer

  De Nederlandsche Bank als partner in publiek- en private samenwerking tegen financieel-economische criminaliteit

  Inleiding Op 20 oktober heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een brochure gepubliceerd met haar algemene visie op de samenwerking in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. In het daarbij behorende nieuwsbericht onderschrijft DNB het belang en de meerwaarde van deze samenwerking. Samenwerking tussen publieke en private partijen In toenemende mate wordt samengewerkt tussen publieke en private […]

  Lees meer