Blog

  Project Debet- en Creditcards American Express: fiscus verkrijgt gegevens van ‘John Does’

  Blog van Touria Khidous De Belastingdienst heeft op 25 januari 2016 aan de Amerikaanse belastingdienst, de IRS, verzocht om gegevens over de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2016 van kaarthouders te verstrekken die inwoner zijn van Nederland en waarvan de American Express kaart is gekoppeld aan een bankrekening die wordt […]

  Lees meer

  De KAM-Coördinator met één been in het strafrecht?

  Blog van Elisa Benhaim   Na afloop van een interactieve presentatie over arbeidsongevallen vorige week sprak een deelnemer mij aan omdat hij zich afvroeg of een KAM-coördinator (ook wel veiligheidscoördinator of QHSE- manager genoemd) wel strafrechtelijk aansprakelijk kon worden gesteld. De verantwoordelijkheid lag volgens hem bij het management, of niet? Het voorgaande gaf mij aanleiding […]

  Lees meer

  Formeelrechtelijke aspecten verrekenprijzenbesluit

  Blog van Marieke Sturm Op 22 april 2018 is het besluit inzake de toepassing van het at arm’s lenghtbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-Richtlijnen) verschenen (Stcrt 2018-26874). Dit besluit vervangt het besluit van 14 november 2013 en geeft aandacht aan recente ontwikkelingen op het gebied van verrekenprijzen. In deze […]

  Lees meer

  De open CV weg ermee?!

  Blog van Marieke Sturm   Een te algemene discussie over de open CV Het artikel in het Financieele Dagblad van 28 mei 2018 dat een belastingclaim dreigt voor vermogende particulieren heeft in de fiscale praktijk behoorlijk wat pennen in beweging gezet. De stelling opgeworpen door Reinier Kooiman en Frits Witpeerd in het Weekblad Fiscaal Recht […]

  Lees meer

  Vordering tot uitlevering van een incidentrapport door Justitie – Elisa Benhaim schreef hier een artikel over in het vakblad ‘Gevaarlijke Lading’

  Klik hier om het artikel te lezen.  

  Lees meer

  Arbeidsongeval: Strafrechtelijk of bestuursrechtelijk optreden?

  In maart 2018 verschenen er diverse artikelen in de media waarin werd vermeld dat het aantal ongevallen in de bouw zou zijn verdubbeld. Daarbij werd overigens wel onderkend dat er de laatste jaren veel meer wordt gebouwd en verbouwd dan tijdens de crisis. De Arbeidsomstandighedenwet (‘Arbowet’) vormt veelal het algemeen kader bij arbeidsongevallen. De Arbowet […]

  Lees meer

  Bezint eer je antwoordt

  De Belastingdienst verricht diverse onderzoeken naar internationale structuren waarbij mogelijk vermogen in het buitenland is ondergebracht. Recent verscheen op de site van de FIOD dat een doorzoeking plaatsvond bij een vennootschap en de directeur. Zij worden ervan verdacht niet voldoende gegevens en inlichtingen te hebben verstrekt nadat de Belastingdienst daar om vroeg. Ook bestaat het […]

  Lees meer

  Beter nu (in)gekeerd dan gedwaald

  Inmiddels prijken berichten dat het net zich om de zwartspaarder sluit, omdat de fiscus weer informatie uit het buitenland heeft verkregen. Zoals het bericht van 24 maart 2018 over de verkregen informatie uit Oostenrijk alsook de aanschrijvingen van rekeninghouders van de BCEE. Het is echter nog niet te laat om in te keren. De inkeerregeling […]

  Lees meer

  Noodzaak verweerschrift kan toch niet ter discussie staan?

  Het is bij sommige onderdelen van de Belastingdienst (Toeslagen) eerder regel dan uitzondering: het binnen vier weken indienen van een verweerschrift naast de op de zaak betrekking hebbende stukken. Het verweerschrift volgt vaak pas op de elfde dag voor de zitting, tot welk moment nog stukken kunnen worden ingebracht op de voet van art. 8:58 […]

  Lees meer

  Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) controleert boekhoudkantoren op naleving

  Op 10 januari 2017 verscheen het bericht dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft aangegeven de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij boekhoudkantoren in de regio Den Haag te monitoren (www.bureauft.nl/wwft-informatiebrief-naar-boekhoudkantoren-in-den-haag). Het bericht doet het voorkomen of het BFT slechts voorlichting omtrent de wet- en regelgeving zal […]

  Lees meer
  Direct contact?
  Mail
  Telefoon