Blog

  Arbeidsongeval: Strafrechtelijk of bestuursrechtelijk optreden?

  In maart 2018 verschenen er diverse artikelen in de media waarin werd vermeld dat het aantal ongevallen in de bouw zou zijn verdubbeld. Daarbij werd overigens wel onderkend dat er de laatste jaren veel meer wordt gebouwd en verbouwd dan tijdens de crisis. De Arbeidsomstandighedenwet (‘Arbowet’) vormt veelal het algemeen kader bij arbeidsongevallen. De Arbowet […]

  Lees meer

  Bezint eer je antwoordt

  De Belastingdienst verricht diverse onderzoeken naar internationale structuren waarbij mogelijk vermogen in het buitenland is ondergebracht. Recent verscheen op de site van de FIOD dat een doorzoeking plaatsvond bij een vennootschap en de directeur. Zij worden ervan verdacht niet voldoende gegevens en inlichtingen te hebben verstrekt nadat de Belastingdienst daar om vroeg. Ook bestaat het […]

  Lees meer

  Beter nu (in)gekeerd dan gedwaald

  Inmiddels prijken berichten dat het net zich om de zwartspaarder sluit, omdat de fiscus weer informatie uit het buitenland heeft verkregen. Zoals het bericht van 24 maart 2018 over de verkregen informatie uit Oostenrijk alsook de aanschrijvingen van rekeninghouders van de BCEE. Het is echter nog niet te laat om in te keren. De inkeerregeling […]

  Lees meer

  Noodzaak verweerschrift kan toch niet ter discussie staan?

  Het is bij sommige onderdelen van de Belastingdienst (Toeslagen) eerder regel dan uitzondering: het binnen vier weken indienen van een verweerschrift naast de op de zaak betrekking hebbende stukken. Het verweerschrift volgt vaak pas op de elfde dag voor de zitting, tot welk moment nog stukken kunnen worden ingebracht op de voet van art. 8:58 […]

  Lees meer

  Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) controleert boekhoudkantoren op naleving

  Op 10 januari 2017 verscheen het bericht dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft aangegeven de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) bij boekhoudkantoren in de regio Den Haag te monitoren (www.bureauft.nl/wwft-informatiebrief-naar-boekhoudkantoren-in-den-haag). Het bericht doet het voorkomen of het BFT slechts voorlichting omtrent de wet- en regelgeving zal […]

  Lees meer