Arbeidsinspectie

  Als ondernemer moet u voldoen aan diverse wetten en regels op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsrecht. Een belangrijke wet op dit gebied is de Naleving Wet Arbeidsinspectie (NWA). Deze wet stelt de Arbeidsinspectie in staat om toezicht te houden op naleving van arbeidswetgeving, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, de Arbeidstijdenwet, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). Het doel van de NWA is om de veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers te waarborgen.

  De Arbeidsinspectie voert inspecties uit om te controleren of bedrijven de geldende regels naleven. Dit kan variëren van het controleren van de werkplek op veiligheidsrisico’s tot het onderzoeken van werktijden, loonbetalingen en de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Bij overtredingen kan de Arbeidsinspectie handhavend optreden, wat kan leiden tot waarschuwingen, boetes of zelfs stillegging van werkzaamheden. Ook werkt de Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsinstantie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Een inspectie door de Arbeidsinspectie begint meestal met een aangekondigd of onaangekondigd bezoek aan uw bedrijf. Tijdens dit bezoek wordt gekeken naar verschillende aspecten van de arbeidsomstandigheden en de naleving van de relevante wetgeving. Bij ernstige overtredingen kan de Arbeidsinspectie besluiten om direct maatregelen te nemen.

  Wanneer de Arbeidsinspectie een overtreding constateert, kan dit leiden tot een formele procedure. Dit kan betekenen dat u te maken krijgt met handhavingsmaatregelen zoals bestuurlijke boetes, dwangsommen of zelfs strafrechtelijke vervolging.

  Juist om te voorkomen dat reparatie achteraf moet plaatsvinden of bepaalde weren in een later stadium niet meer gevoerd kunnen worden, is het zaak in een zo vroeg mogelijk stadium juridische hulp te zoeken, om uw belangen te beschermen en de impact voor uw bedrijf te minimaliseren.

  De Haas Advocaten biedt juridische ondersteuning tijdens dergelijke procedures en kan u begeleiden vanaf het moment dat inlichtingen gevorderd worden, zowel door middel van bescheiden of mondeling. Bedenk u dat uw antwoorden kunnen leiden tot een verdenking en tevens kunnen worden gebruikt voor beboeting. Better safe than sorry.

  Onze ervaren advocaten staan u dan ook graag bij wanneer u geconfronteerd wordt met (een bezoek van) de Arbeidsinspectie.

   

  Contact Opnemen