Invorderingsprocedure

    Naast de inspecteur kan de belastingplichtige of inhoudingsplichtige ook te maken krijgen met de ontvanger van de Belastingdienst, die zorg draagt voor de inning van de verschuldigde belasting (invordering op grond van de Invorderingswet 1990). Daarnaast kunnen derden door de ontvanger worden aangesproken voor de belastingschuld van een ander. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan bestuurdersaansprakelijkheid, inlenersaansprakelijkheid, ketenaansprakelijkheid, maar ook aan de aansprakelijkheid als verkoper van aandelen.

    Als het invorderingsmaatregelen betreft zoals een aanmaning, dwangbevel of beslaglegging, neem dan tijdig contact op om onnodige kosten te besparen en te voorkomen dat u van de regen in de drup komt. Bovendien bestaat vaak nog de mogelijkheid een betalingsregeling te treffen. Hoewel sommige aansprakelijkheden in de wet bijna een vorm van risicoaansprakelijkheid inhouden, betekent dat niet dat procedures op dat vlak kansloos zijn. Als derde kun je namelijk niet zomaar voor boetes of rente aansprakelijkheid worden gehouden. Daarvoor dient een persoonlijk verwijt te kunnen worden gemaakt. Bovendien kun je als aansprakelijkgestelde ook de hoogte van de aanslag aan de belastingschuldige meestal nog ten volle bestrijden.

    Contact Opnemen