Tuchtrecht voor accountants

    Is er een klacht tegen u ingediend omdat een klant of een overheidsinstantie zoals het Openbaar Ministerie of het Bureau Financieel Toezicht van mening is dat u zich als accountant niet aan gedrags- en beroepsregels heeft gehouden? Dan kan dat leiden tot een tuchtrechtelijke procedure en behandeling van de klacht door de Accountantskamer.

    De klacht betreft uw beroepsuitoefening en raakt u daarom vaak persoonlijk. Uw vakmanschap wordt getoetst: hebt u gehandeld zoals van een redelijk handelend en zorgvuldig optredend accountant mag worden verwacht en voldoet het handelen met name aan regelgeving binnen de beroepsgroep? Een tuchtrechtelijke procedure kan bovendien zware consequenties met zich brengen: van het verlies van de mogelijkheid om uw beroep uit te oefenen tot een civiele aansprakelijkstelling en zelfs strafrechtelijke vervolging, indien de klacht betrekking heeft op uw vermeende betrokkenheid bij een strafbaar feit.

    Het is daarom van groot belang om deskundige bijstand in te schakelen. Onze advocaten hebben ruime ervaring bij de begeleiding van tuchtrechtelijke procedures en overzien de consequenties die een procedure kan hebben. Samen met u kunnen zij het pad uitstippelen dat leidt tot een optimale verdediging. Daarbij werken wij indien nodig samen met specialisten op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en arbeidsrecht.

    Daarnaast kan het voorkomen dat een tuchtrechtelijke procedure samenloopt met een strafrechtelijk onderzoek of het risico bestaan op een strafrechtelijk onderzoek en/of vervolging. In dergelijke gevallen is het team van De Haas Advocaten bij uitstek geschikt om u te adviseren en bij te staan.

    Contact Opnemen