Belastingprocedure

    Voor fiscale procedures geldt er geen verplichte procesvertegenwoordiging. Is het daarmee verstandig de zaak zelf te doen? Nee. Naast kennis van het materieel belastingrecht blijkt kennis van het formeel belastingrecht vaak ook van essentieel belang voor de uitkomst van een fiscale procedure. Onze advocaten-belastingkundigen zijn gespecialiseerd in het formele procesrecht en voorzien belastingplichtigen of inhoudingsplichtigen dan ook van bijstand in de bezwaarfase tot in hoger beroep (of zelfs in cassatie). Dit gebeurt veelal in samenspraak met de belastingadviseur of accountant van de betreffende belastingplichtige of inhoudingsplichtige, zowel op de voorgrond als op de achtergrond.

    Het fiscale procesrecht is complex. Zo kunnen of moeten vragen opkomen als de vraag of een procesdossier volledig is, wat er moet worden gedaan indien stukken geheim worden gehouden, wat de omvang van de rechtsstrijd is, wanneer en welk bewijs moet worden aangeboden, of het gevaar van de omkering en verzwaring van de bewijslast bestaat zowel indien er een onherroepelijke informatiebeschikking is, maar ook indien gesteld wordt dat niet de vereiste aangifte is gedaan, het al dan niet aantekenen van (incidenteel) hoger beroep, maar ook vragen als: is er wel sprake van een nieuw feit bij navordering of kwade trouw? Dit zijn slechts enkele van de vragen die de advocaten van ons kantoor opwerpen en beantwoorden.

    De advocaten-belastingkundigen van ons kantoor hebben ruime ervaring in het voeren van procedures bij alle belastingkamers. Overigens bestaat ook altijd de mogelijkheid ons met een frisse blik naar de zaak te laten kijken en in dat kader een inschatting kan maken van de proceskansen. Verder zorgt een nieuw gezicht op een dossier soms ook voor hernieuwde overlegmogelijkheden met de wederpartij.

    Contact Opnemen