Aangifte en benadeelde partijen

    Indien u aangifte wenst te doen van een of meer strafbare feiten, dan kan De Haas Advocaten u daar bij helpen. Hierbij zal niet alleen juridisch maar ook tactisch worden bekeken of het doen van een aangifte haalbaar is en het gewenste resultaat zal kunnen opleveren. Daarnaast kennen de specialisten van De Haas Advocaten hun weg binnen het Openbaar Ministerie waardoor de kans groter is dat een aangifte leidt tot een opsporingsonderzoek.

    De Haas Advocaten is tevens gespecialiseerd in de bijstand van slachtoffers en benadeelde partijen in het strafproces. Recent is de positie van slachtoffers in het strafproces sterk verbeterd. Ook zijn de mogelijkheden toegenomen om als ‘benadeelde partij’ de ‘rechtstreekse schade’ (die is toegebracht door het strafbare feit) in het strafproces vergoed te krijgen. Op de rechten van het slachtoffer en de benadeelde partij kunnen ook de nabestaanden aanspraak maken.

    Slachtoffers van strafbare feiten hebben er baat bij dat hun belangen worden behartigd door een ervaren advocaat, die hen op de hoogte houdt van de stand van zaken, contact legt met het Openbaar Ministerie, en hen kan voorbereiden op de zitting die gaat komen. Een belangrijk aspect daarbij is het gebruik maken van het spreekrecht. Daarnaast is het mogelijk dat een slachtoffer ook schade heeft geleden door het strafbare feit. In dat geval kan het slachtoffer zich stellen als benadeelde partij in het strafproces. Bij omvangrijke vorderingen is het van belang dat deze degelijk zijn onderbouwd, (bij voorkeur) tijdig worden ingediend en eventueel ter zitting nader mondeling worden toegelicht.

    Contact Opnemen