Europees Openbaar Ministerie (EOM)

  Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is een onafhankelijk orgaan van de Europese Unie dat belast is met het onderzoeken, vervolgen en bij de rechter brengen van strafbare feiten die de financiële belangen van de EU schaden, zoals:

  • Fraude EU-gelden (zoals subsidies);
  • Corruptie;
  • Witwassen van geld; en
  • Grensoverschrijdende BTW-fraude.

  Het EOM werkt nauw samen met de nationale rechtshandhavingsinstanties. Daarnaast zijn ook Eurojust en Europol nauw bij de werkzaamheden betrokken. De EOM-onderzoeken zijn veelal omvangrijke en niet-transparante onderzoeken waarbij een betrokkene door de bomen het bos niet ziet. De Haas Advocaten maakt graag het pad voor u vrij.

  Nadat in 2017 bij Europese verordening het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is ingesteld en in 2021 de Invoeringswet EOM is verankerd in de Nederlandse wet, kan het EOM strafbare feiten opsporen en vervolgen in Nederland. De eerste onderzoeken zijn in dat kader inmiddels uitgevoerd. In het Engels wordt gesproken over de European Public Prosectors Office (EPPO).

  De daadwerkelijke vervolging van die feiten moet door de gedelegeerde Europese aanklagers plaatsvinden voor de nationale gerechten. Het EOM is bevoegd ten aanzien van de strafbare feiten die zijn omschreven in Richtlijn 2017/1371. Daarbij gaat het om fraude met EU-subsidies, invoerrechten en BTW-fraude of zogenoemde ‘BTW-carrouselfraude’. Het EOM is daarnaast bevoegd in aanbestedingsfraude, witwassen of fraude met EU-gelden en bepaalde vormen van actieve- en passieve corruptie. Het financiële belang van de Unie staat daarbij voorop.

  De vervolging van deze strafbare feiten vindt in beginsel door het EOM plaats. Zo nodig kan het EOM, wanneer nationale autoriteiten al een onderzoek zijn gestart, het onderzoek naar zich toe trekken door uitoefening van het zogenoemde evocatierecht. Dit evocatierecht houdt in dat het EOM de nationale autoriteiten kan opdragen om de behandeling van een dossier aan het EOM over te dragen, waarbij de nationale autoriteiten zich onthouden van verdere onderzoekshandelingen ten aanzien van dezelfde strafbare feiten. Het EOM doet grensoverschrijdend onderzoek naar fraude met EU-middelen boven de € 10 000, of grensoverschrijdende btw-fraudezaken waarvan de schade (in beginsel) meer dan € 10 miljoen bedraagt.

  Op het moment dat de Nederlandse opsporingsautoriteiten in het kader van een Europees onderzoek op de stoep staan, zoals de FIOD, dient u zich te bedenken dat er sprake is van een grootschalig onderzoek. In dat onderzoek zal wellicht in diverse betrokken deelnemende landen informatie worden uitgewisseld, en kan ook u worden vervolgd. De gedelegeerd aanklager in Nederland, zetelt bij het Functioneel Parket en zal in Nederland het onderzoek uitvoeren. Wilt u meer zicht in het ondoorzichtige proces en een idee krijgen wat de gevolgen voor u kunnen zijn, schakel dan een advocaat in die gespecialiseerd is in dit soort procedures, zoals De Haas Advocaten.

  De komst van het EOM brengt ook veranderingen met zich voor de rol en de taakuitoefening van het Europees bureau voor fraudebestrijding (OLAF). OLAF krijgt een ondersteunende rol voor het EOM en wordt uitgerust met nieuwe bevoegdheden die zijn doeltreffendheid moeten vergroten.

  Contact Opnemen