FIOD INVAL

  Help de FIOD op de stoep! Wat te doen?
  Neem direct contact op via onderstaande button:

  Bel direct
  Bel direct buiten kantooruren

  Stappenplan:

  Hieronder volgt een stappenplan hoe te handelen ingeval de FIOD (of een andere opsporingsinstantie) op de stoep staat. Leg dit stappenplan in ieder geval bij uw receptioniste/ secretaresse en bewaar ook zelf een exemplaar op een handige plek.

  1. Begeleid de ambtenaren direct naar een lege (vergader)ruimte waarin zich geen stukken of dossiers bevinden en doe géén inhoudelijke mededelingen. Sluit achter u de deur en biedt de ambtenaren koffie of thee aan.

  2. Voordat u het gesprek voortzet, vraag de FIOD-ambtenaren zich te identificeren. Maak een kopie van het legitimatiebewijs, of indien dit geweigerd wordt (wat kan voorkomen), noteer alle gegevens van het legitimatiebewijs.

  3. Vraag voor wie en waarvoor de FIOD komt.
  Let op! De FIOD-ambtenaren kunnen op enig moment u voorhouden dat u verplicht bent uw medewerking te verlenen. Dat is niet zonder meer het geval. Geef aan dat u niet vrijwillig meewerkt en geef nergens toestemming voor zonder uw advocaat te raadplegen.

  4. Ga vervolgens naar een andere ruimte om contact op te nemen met de directie of de medewerker die aangewezen is om in dit soort situaties optreden.

  5. Informeer bij de FIOD-ambtenaren naar de aard en grondslag van het strafrechtelijk onderzoek.

  6. Neem contact op met uw advocaat, bij voorkeur een advocaat die een specialist is in het fiscale strafrecht. De advocaat kan u advies geven en hoe verder moet worden gehandeld.

  7. Verzoek de FIOD-ambtenaren om te wachten tot uw advocaat is gearriveerd. De FIOD-ambtenaren mogen dit verzoek negeren. Houd uw advocaat in de tussentijd op de hoogte van de handelingen die verricht worden.

  Download hier onze handleiding waarin wordt besproken wat u moet doen op het moment dat de FIOD (of een andere opsporingsinstantie) op de stoep staat.

  Heeft u een geschil met een overheidsinstantie, bijvoorbeeld de Belastingdienst? Of heeft u te maken met de FIOD? Dan is het raadzaam om (in een zo vroeg mogelijk stadium) bijstand in te roepen. Is het nog niet uitgelopen tot een conflict, maar heeft u wel het gevoel dat er mogelijk een conflict kan ontstaan? Ook dan springen wij bij om een proces uit te blijven. Onze advocaten zijn expert op het gebied van het formele belastingrecht en strafprocesrecht en kijken met een frisse blik naar de zaak.

  Bel direct
  Bel direct buiten kantooruren