Fraude en Corruptie

    ‘Corruptie’ is in Nederland een verzamelterm voor verschillende vormen van omkoping. De strafrechtelijke bestrijding van corruptie is het afgelopen decennium toegenomen. Op zowel nationaal als internationaal niveau krijgen bedrijven en particulieren te maken met vervolgende instanties die corruptie hoog op de agenda hebben staan. De Nederlandse wetgeving is aangepast om corruptie efficiënter op te kunnen sporen en zwaarder te kunnen bestraffen.

    ‘Fraude’ is evenals ‘corruptie’ een verzamelterm. Fraudeonderzoeken verschillen in omvang en impact. Het kan gaan om de verdenking van een vals document tot een omvangrijke boekhoudfraude. Bij grotere fraudeonderzoeken kan het zo zijn dat bovendien rekening moet worden gehouden met belangstelling van de media. Bij fraudeonderzoeken moet o.a. worden gedacht aan uitkeringsfraude, hypotheekfraude, faillissementsfraude, kredietfraude, zorg- of PGB-fraude, BTW-fraude, bouwfraude en vastgoedfraude. Daarnaast moet ook gedacht worden aan zaken waarbij het, meestal naast een verdenking van valsheid in geschrifte, gaat om een verdenking van witwassen en/of oplichting. Bij dit soort zaken speelt veelal ook conservatoir beslag en/of ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel een grote rol.

    De Haas Advocaten is zeer ervaren in het verlenen van bijstand bij complexe fraude-en corruptiezaken. Het kan gaan om de verdediging in een strafzaak maar ook om een intern onderzoek binnen een bedrijf gevolgd door een advies aan de opdrachtgever.

    De Haas Advocaten heeft daarnaast veel ervaring met (onderhandelingen over) buitengerechtelijke afdoening, waarbij bedrijven en personen de gang naar de rechter kan worden bespaard en op die manier veel schade kan worden voorkomen.

    Contact Opnemen