Informatiebeschikking

    Informatie- en administratieplicht

    Als een belastingplichtige of inhoudingsplichtige niet voldoet aan een informatieverzoek of hij niet (afdoende) aan de administratieplicht heeft voldaan, dreigt de omkering en verzwaring van de bewijslast. Op dat moment kan niet meer met ‘aannemelijk maken’ worden volstaan, maar moet overtuigend worden aangetoond of en in hoeverre de aanslag onjuist is.

    Voordat deze zware bewijsrechtelijke sanctie toepassing kan vinden, dient de inspecteur sinds 1 juli 2011 een informatiebeschikking af te geven. Tegen deze beschikking kan vervolgens bezwaar worden aangetekend en zo nodig verder worden geprocedeerd bij de rechtbank, het hof en tenslotte bij de Hoge Raad. Gedurende deze procedure kan de inspecteur de oplegging van de aanslag, waarop de informatiebeschikking ziet, aanhouden. De aanslagtermijn wordt dan met de procedure tegen de informatiebeschikking verlengd. Legt de inspecteur alsnog een aanslag op dan vervalt daarmee de informatiebeschikking.

    De uitkomst van de procedure tegen de informatiebeschikking is voor het succes van de procedure over de aanslag van evident belang. Bij De Haas Advocaten hebben we jarenlange ervaring met de behandeling van informatieverzoeken alsmede bezwaar- en beroepsprocedures tegen informatiebeschikkingen. Hebt u het gevoel dat er in dat kader een discussie dreigt of wilt u zeker stellen dat op de juiste wijze aan de rechten en plichten gevolg wordt gegeven, neem dan contact op, zodat wij u verder kunnen helpen. Datzelfde geldt evenzeer indien u wordt overspoeld met vragen, zeker wanneer u het idee hebt dat de vragen wel erg ver gaan of worden gesteld voor een ander doel dan is aangegeven.

    Contact Opnemen