Milieu(strafrecht)

  Het milieustrafrecht en de milieuwetgeving bestaat uit diverse (zeer specialistische) wet- en regelgeving op het gebied van het milieu. Hierbij moet men denken aan kwesties die verband houden met o.a. (het niet naleven van) vergunningen (wet milieubeheer, activiteitenbesluit), afvalstoffen (EVOA), bestrijdingsmiddelen (gewasbescherming en biociden) verontreiniging (emissies), asbest (asbestbesluit), veiligheid (BRZO), bodembescherming, de omgevingswet en gevaarlijke stoffen.

  Een milieustrafzaak kan beginnen door bijvoorbeeld een brand op een bedrijventerrein, een spill die vervolgens leidt tot een CIN-melding / incidentmelding, door stankklachten van omwonenden of door een onjuist begeleidingsformulier bij een goederenstroom. In dat laatste geval zal er vaak ook een verdenking van fraude (valsheid in geschrifte) bestaan.
  Dit rechtsgebied kenmerkt. zich door de gelaagde wetgeving en de verschillende overheidsdiensten (onder andere zeehavenpolitie, ILenT/IL&T, regionale milieudienst, DCMR, milieupolitie) die vaak zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk kunnen handhaven. Deze overheidsdiensten kunnen vrijwel iedere plaats betreden om onderzoek te verrichten, informatie vergaren (mondeling maar ook middels een schriftelijke vordering), medewerkers en/of vertegenwoordigers van bedrijven (ver)horen. Het onderzoek kan resulteren in het opleggen van een bestuurlijke boete jegens het bedrijf dan wel een strafrechtelijke vervolging van het bedrijf en/of haar medewerkers.
  De Haas Advocaten heeft veel ervaring met dergelijke onderzoeken in bijvoorbeeld de afval- en recyclingbranche, industrie, op- en overslagbedrijven, raffinaderijen, agrarische bedrijven, de bouw en de diervoederbranche.

  In ‘milieustrafzaken’ is specialistische kennis van deze bijzondere wet- en regelgeving vereist. Daarnaast is kennis van het (economisch)strafrecht vereist. De Haas Advocaten heeft jarenlange ervaring en combineert deze kennis zodat bijstand op het hoogste niveau kan worden verleend. Daarnaast heeft De Haas Advocaten veel ervaring met (onderhandelingen over) buitengerechtelijke afdoening, waarbij bedrijven en personen de gang naar de rechter kan worden bespaard en op die manier veel schade kan worden voorkomen.
  Benieuwd naar andere deelgebieden van het strafrecht, fiscaal recht of toezicht waarop De Haas Advocaten actief is, raadpleeg dan onze verdere website.

  Meer informatie

  Bent u benieuwd wat de advocaten van De Haas Advocaten voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust eens contact met ons op door te bellen, te mailen info@dehaasadvocaten.nl of het contactformulier in te vullen. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Afhankelijk van de fase waarin u bijstand nodig heeft gaan wij samen met u op zoek naar een route om zo goed en snel mogelijk tot een oplossing te komen.

  Contact Opnemen