Klankbord vaktechniek

    Als belastingadviseur of accountant kunt u in bezwaar- of beroepsprocedures soms tegen formeelrechtelijke vragen aanlopen, waarvoor u het prettig vindt eens met een specialist op dat vlak te overleggen. Ook kan de cliënt verlangen dat er nog eens met een ‘formeelrechtelijke bril’ of door een ‘buitenstaander’ naar de zaak wordt gekeken. De advocaten van De Haas Advocaten kunnen u hierbij adviseren.

    Contact Opnemen