Hoogrisicolanden door de Europese opnieuw bepaald en in werking per 16 maart 2023

  Om een juiste risicobeoordeling te kunnen maken en een beleid te bepalen is het voor Wwft-instellingen van belang op de hoogte te zijn van de hoogrisicolanden. Voor deze hoog risicolanden geldt namelijk een verscherpt cliëntenonderzoek.  Is de cliënt woonachtig of gevestigd in een van de onderstaande derde... Lees verder »

  Vertrouwen op een controlerapport?

  Kan er vertrouwen ontleend worden aan toezeggingen in een controlerapport over het al dan niet verschuldigd zijn van btw? Deze vraag zal Hof Arnhem-Leeuwarden binnenkort moeten beoordelen na verwijzing van de Hoge Raad. Bij ons bent u aan het juiste adres voor een fiscaal advocaat in Rotterdam die u... Lees verder »

  Vertrouwensbeginsel ook aan de orde bij inlichtingen zonder daaromtrent geleden schade

  Kun je vertrouwen ontlenen aan algemene inlichtingen van de Belastingdienst ook al zijn deze achteraf onjuist of onvolledig?

  Belangrijk om te weten

  De Hoge Raad heeft als hoofdregel bepaald dat (algemene) inlichtingen niet bindend zijn voor de Belastingdienst, omdat de Belastingdienst de voorlichtende taak onbelemmerd moet kunnen vervullen. Daar past het niet... Lees verder »

  Ethiek: kennis, moed en hulp van een tax governance code?

  Uiteraard is het nodig voor een controller een cursus bedrijfsethiek of integriteit te volgen om te onderkennen wat voor dilemma’s zich in de praktijk voor kunnen doen. Maar die opgedane kennis van ‘het goede’ alleen is niet voldoende om te zorgen dat een concern ethisch en integer handelt. Wat... Lees verder »

  Stel geen onredelijke eisen om btw fraude te voorkomen

  Btw-fraude is schadelijk voor de schatkist en het bonafide bedrijfsleven. Ongewild met btw-fraude in aanraking komen, kan voor problemen zorgen voor de btw-aftrek of voor de toepassing van het nultarief. Dat wil niemand. Wat kun en moet je als oplettend koopman doen om de naheffingslast te voorkomen? Welke zorgvuldigheid en/of... Lees verder »

  Wwft verplichtingen: bewustwording door voorlichting is key

  Uit het jaarverslag 2020 van het BFT volgt dat de onderzoeken van het BFT omvangrijker zijn geworden en dat het aantal ondertoezichtstaanden is toegenomen tot in totaal 48.000. In 2020 heeft het BFT als toezichthouder 76 onderzoeken naar de naleving van de Wwft uitgevoerd. Dit heeft in 47... Lees verder »

  Fiscaal Inside

  Op vrijdag 12 maart 2021 sprak mr. Priscilla de Haas tijdens het vrijdagmiddagkwartier (van een half uur) van Fiscaal Inside over het una via beginsel, de afweging tussen strafrechtelijke of administratieve afdoening, de volledigheid van een dossier en daarmee inzage in alle onderzoekshandelingen alsook over de presentatie van... Lees verder »

  Ondernemers in zwaar weer

  In de periode van 13 januari t/m 15 februari 2021 verzorgt mr. Priscilla de Haas voor diverse SRA-kringen een bijeenkomst onder het thema: “Ondernemers in zwaar weer”. Tijdens deze vaktechnisch kring informeert zij de deelnemende accountants en fiscalisten over het belang van administratieve en fiscale verplichtingen ter voorkoming van handhavingsmaatregelen,... Lees verder »

  Bezwaar en een niet meer bestaande rechtspersoon

  Het blijft een lastige materie: kun je namens een niet meer bestaande rechtspersoon bezwaar maken tegen een aanslag of beschikking? Het antwoord luidt in beginsel: ja!

  Hof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2020

  Deze vraag lag recent weer voor in hoger beroep bij Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:9540). In die zaak was belanghebbende op 31 augustus... Lees verder »