Banken stellen meer vragen

  Dat de Belastingdienst in het kader van de belastingheffing vragen kan stellen aan belastingplichtigen is ons niet vreemd. Indien en voor zover deze vragen relevant kunnen zijn, zijn belastingplichtigen verplicht deze te beantwoorden. Inmiddels zijn er nu ook andere partijen die vragen stellen die de fiscaliteit raken.

  Transactiemonitoring

  In het kader van... Lees verder »

  Is de wet echt recht?

  Er zijn verschillende manieren de wet te duiden: de tekstuele, de wetshistorische en de teleologische interpretatie. Bij de laatste methode hanteert de rechter een uitleg van een wetsregel voor het geval er geen passende juridische regel voorhanden is, of de regel tot onredelijke uitkomsten zou leiden. De rechter kan dan... Lees verder »

  Hendrikx en Bakker | Workshops, masterclasses en cursussen

  Op 22 oktober 2019 zullen Priscilla de Haas en Najat Idrissi voor Hendrikx en Bakker in (de buurt van) Tilburg een cursus verzorgen over Invordering en aansprakelijkheid bij faillissement.https://www.hendrikxenbakker.nl/workshops-masterclasses-en-cursussen/ Lees verder »

  Niets is wat het lijkt?

  Wanneer is er nu sprake van winst of onderneming of loon uit dienstbetrekking? Een vraag die onder meer bij pakketbezorgers al jaren speelt. Zo ook in de zaak waarin Rechtbank Noord-Nederland op 7 februari 2019 uitspraak deed.

  Intentie en uitvoering

  In die zaak werd duidelijk dat het beantwoorden van de... Lees verder »

  Schuldeisers en kennelijk onbehoorlijk bestuur

  Als geen afdracht van aangegeven loon- en omzetbelasting plaatsvindt, worden aan de vennootschap naheffingsaanslagen opgelegd. Als deze naheffingsaanslagen onbetaald blijven en een melding van betalingsonmacht wordt gedaan, is het voor de ontvanger de vraag of de bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld voor de onbetaald gebleven schulden op grond van art.... Lees verder »

  Schikkende ondernemingen in het vizier

  De overheid onderzoekt hoe schikkende ondernemingen kunnen worden uitgesloten van aanbestedingen door de overheid. Aanleiding hiervoor is onder meer de recente schikking van ING voor een bedrag van €775 mln.
  Schikkende ondernemingen in het vizier

  Lees verder »

  Ingezonden | Rustig aan, ik heb haast!

  Elisa Benhaim is advocaat/ partner bij De Haas Advocaten in Rotterdam en is gespecialiseerd in strafzaken. Zij neemt deel aan de advocatenpoule die is opgericht voor specialistische rechtsbijstand aan politieambtenaren. Als advocaat in politieverkeersstrafzaken werd ze uitgenodigd om deel te nemen aan de  ‘PRVT’,... Lees verder »

  WAT ALS OP DE ZAAK BETREKKING HEBBENDE STUKKEN ONTBREKEN?

  De belangrijkste les in het fiscale recht: “Geeft u mij de feiten dan geef ik u het recht”. Het presenteren van feiten is alleen niet eenvoudig. Zo kan het zijn dat je als adviseur alle feiten kent en toch vergeet de belangrijke feiten te presenteren.

  Niet alle feiten zijn bekend

  Het kan... Lees verder »

  DE BTW-GEVOLGEN VAN BREXIT – EN HOE U ZICH HIEROP VOORBEREIDT

  Op 29 maart 2019 is het dan zover: Brexit. Het Verenigd Koninkrijk treedt dan uit de Europese Unie.De Belastingdienst heeft bedrijven die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk opgeroepen zich voor te bereiden op Brexit. Omdat het btw-systeem in grote mate is... Lees verder »