Het OM en dividendstripping: wie voelt zich gestript?

  Dividendstripping is de afgelopen tijd prominent in het nieuws geweest in Nederland, vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt dividendstripping als een georganiseerde vorm van fraude die de schatkist jaarlijks voor miljoenen euro's benadeelt. De recente arrestatie van een voormalig Fortis-bankier, die verdacht wordt van betrokkenheid... Lees verder »

  Van knellend toezicht duidelijker risico georiënteerd onderzoek onder de Wwft

  mr. Priscilla de Haas “Banken en DNB sluiten compromis over knellend witwastoezicht”, zo schrijft het FD 31 mei jl. "Er gaat veel inzet verloren aan onnodig werk, zoals dubbele checks", stelt de NVB tegenover die krant. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de banken, maar ook voor de ondernemers en particulieren die... Lees verder »

  Interview Belastingmagazine advocaat-belastingkundige Priscilla de Haas: ‘Vaker terug naar de meervoudige kamer’

  Al jaren geleden is voor de sectoren bestuursrecht bij de rechtbanken en de hoven de ‘nieuwe zaaksbehandeling’ ingevoerd. De doelstelling van de regeling is waar mogelijk een definitieve geschilbeslechting en een snellere behandeling van het beroep. Finaliteit, snelheid, maatwerk en alternatieve oplossingen dus; het oplossen van het ‘echte’ conflict boven... Lees verder »

  Voorwaardelijk vrij maar met je rug tegen de muur

  Pleidooi voor een periodieke rechterlijke toetsing bij een schorsing onder voorwaarden Een verdachte zit vast in de cel. Alleen de rechter, die voorlopige hechtenis kan bevelen, heeft de mogelijkheid om deze hechtenis te schorsen onder voorwaarden. Met deze schorsing wordt de verdachte op vrije voet gesteld. Meestal... Lees verder »

  Het 0% -tarief op groente en fruit: Een rotte appel of gouden appel in een zilveren schaal?

  Het broodje kroket in de kantine is ingewisseld voor een groene salade en als kindertraktatie is een dropveter met chipsringen not done. Anno 2023 kan het kabinet niet achterblijven als het gaat om de promotie van een gezonde levensstijl. In het Lees verder »

  Hoogrisicolanden door de Europese opnieuw bepaald en in werking per 16 maart 2023

  Om een juiste risicobeoordeling te kunnen maken en een beleid te bepalen is het voor Wwft-instellingen van belang op de hoogte te zijn van de hoogrisicolanden. Voor deze hoog risicolanden geldt namelijk een verscherpt cliëntenonderzoek.  Is de cliënt woonachtig of gevestigd in een van de onderstaande derde... Lees verder »

  Vertrouwen op een controlerapport?

  Kan er vertrouwen ontleend worden aan toezeggingen in een controlerapport over het al dan niet verschuldigd zijn van btw? Deze vraag zal Hof Arnhem-Leeuwarden binnenkort moeten beoordelen na verwijzing van de Hoge Raad. Bij ons bent u aan het juiste adres voor een fiscaal advocaat in Rotterdam die u... Lees verder »

  Vertrouwensbeginsel ook aan de orde bij inlichtingen zonder daaromtrent geleden schade

  Kun je vertrouwen ontlenen aan algemene inlichtingen van de Belastingdienst ook al zijn deze achteraf onjuist of onvolledig?

  Belangrijk om te weten

  De Hoge Raad heeft als hoofdregel bepaald dat (algemene) inlichtingen niet bindend zijn voor de Belastingdienst, omdat de Belastingdienst de voorlichtende taak onbelemmerd moet kunnen vervullen. Daar past het niet... Lees verder »

  Ethiek: kennis, moed en hulp van een tax governance code?

  Uiteraard is het nodig voor een controller een cursus bedrijfsethiek of integriteit te volgen om te onderkennen wat voor dilemma’s zich in de praktijk voor kunnen doen. Maar die opgedane kennis van ‘het goede’ alleen is niet voldoende om te zorgen dat een concern ethisch en integer handelt. Wat... Lees verder »