Actualiteiten

  Hoge Raad herstelt box 3 belasting: werkelijk rendement staat voorop

  De herstelwet lost het probleem niet op Ondanks de toepassing van het Besluit rechtsherstel, de Wet rechtsherstel en de Overbruggingswet, blijft er discriminatie bestaan wanneer het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement. Het maakt daarbij niet uit wat het verschil is.  Manier van rechtsherstel? In het eerdere... Lees verder »

  BTW-nummer ingetrokken; terecht of niet?

  Op 1 maart 2024 hebben de Bulgaarse autoriteiten interessante prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ-EU die op 23 april 2024 in ontvangst zijn genomen (Cityland, C-164/24). Deze vragen hebben betrekking op de vraag onder welke omstandigheden nu wel of niet tot... Lees verder »

  Twee belangrijke facetten bij intracommunautaire leveringen

  In deze column lichten wij twee belangrijke facetten in het kader van de eisen voor toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen toe. Allereerst gaan wij in op de veranderde regelgeving voor afhaalverklaringen. Vervolgens belichten wij wat de materiële eisen zijn voor toepassing van het nultarief en halen wij uit... Lees verder »

  Doleus vervolgen voor culpoos handelen? Had moeten weten ≠ (voorwaardelijk) opzet.

  In strafzaken die zien op deelname aan btw-fraude wordt veelal artikel 69, lid 2, AWR opgenomen in de tenlastelegging. Uit artikel 69, tweede lid, AWR volgt dat degene die opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doet kan worden gestraft indien dit feit ertoe strekt... Lees verder »

  Vordering: meewerken of niet?

  Artikel 19 WED (Wet op de economische delicten) verleent opsporingsambtenaren de bevoegdheid inzage te vorderen van gegevens en bescheiden en daarvan kopieën te maken. In de praktijk zien wij dat opsporingsambtenaren veelal verzoeken gegevens en bescheiden te overleggen zonder deze concreet te vorderen. Waar bij het merendeel van de ondernemers en... Lees verder »

  Eens accessoir blijft accessoir

  Toen ik op donderdag 29 februari jl. kennis nam van de vraag van de Voorzitter Kennisgroep invordering & civiel recht bij de Belastingdienst of de Hoge Raad het oordeel van Hof Amsterdam van 28 november 2023, ECLI:NL:GHAMS:2023:2936 in stand zal laten dan wel het standpunt van de kennisgroep zal volgen,... Lees verder »

  WWFT: U moet er iets mee!

  Cursus op 16 april 2024 van 15.30 tot 17.30 uur Op 16 januari 2024 deelde het Bureau financieel Toezicht (Bft) dat de bij de helft van de door het Bft onderzochte administratie- en accountantskantoren in 2022 en 2023 overtredingen zijn geconstateerd met betrekking tot... Lees verder »

  DAC7: niet rapporteren is voor een platform een boete (of straf) riskeren

  De digitalisering van de economie is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Ieder jaar verdwijnen er dan ook steeds meer fysieke winkels en komen er weer nieuwe webwinkels voor in de plaats. In Nederland zijn er sinds 1 januari 2023 zelfs meer webwinkels (84,1 duizend)... Lees verder »

  Onregelmatigheden onvoldoende voor passieve btw-fraude of weigeren aftrekrecht

  Het Hof van Justitie heeft op 11 januari 2024 arrest gewezen in de zaak van Global Ink Trade Kft, en de vraag beantwoord of de Hongaarse Belastingdienst het recht op aftrek van btw kan weigeren omdat niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag is gelegd, met name door... Lees verder »