Blog

  Ondernemers in zwaar weer

  In de periode van 13 januari t/m 15 februari 2021 verzorgt mr. Priscilla de Haas voor diverse SRA-kringen een bijeenkomst onder het thema: “Ondernemers in zwaar weer”. Tijdens deze vaktechnisch kring informeert zij de deelnemende accountants en fiscalisten over het belang van administratieve en fiscale verplichtingen ter voorkoming van handhavingsmaatregelen, invorderingsmaatregelen en aansprakelijkstellingen en belicht […]

  Lees meer

  Bezwaar en een niet meer bestaande rechtspersoon

  Het blijft een lastige materie: kun je namens een niet meer bestaande rechtspersoon bezwaar maken tegen een aanslag of beschikking? Het antwoord luidt in beginsel: ja! Hof Arnhem-Leeuwarden 17 november 2020 Deze vraag lag recent weer voor in hoger beroep bij Hof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2020:9540). In die zaak was belanghebbende op 31 augustus 2010 naar het […]

  Lees meer

  FRUSTRATIES VAN EEN FISCALIST IN STRAFZAKEN

  Belastingrecht weerbarstige materie Dat de fiscale advies- en procespraktijk geen sinecure is, blijkt wel uit het feit hoe vaak er uiteindelijk in der minne of via de belastingkamers opheldering dient te worden verschaft over de vraag of de nageheven of nagevorderde belasting materieel wel is verschuldigd. Daarnaast spelen dan ook nog allerlei formele aspecten die […]

  Lees meer

  Subjectieve vrijstelling stichting: fan van wattel

  Op 16 oktober 2020 werd een conclusie van A-G Wattel van 28 september 2020 gepubliceerd (ECLI:Nl:PHR:2020:853). Hierbij staat de vraag centraal hoe de subjectieve vrijstelling van een vereniging of stichting moet worden toegepast indien deze nog geen vijf (ondernemings)jaren bestaat. Subjectieve vrijstelling van art. 6 Vpb In dit artikel is bepaald dat lichamen, zoals de […]

  Lees meer

  De Nederlandsche Bank als partner in publiek- en private samenwerking tegen financieel-economische criminaliteit

  Inleiding Op 20 oktober heeft De Nederlandsche Bank (DNB) een brochure gepubliceerd met haar algemene visie op de samenwerking in de strijd tegen financieel-economische criminaliteit. In het daarbij behorende nieuwsbericht onderschrijft DNB het belang en de meerwaarde van deze samenwerking. Samenwerking tussen publieke en private partijen In toenemende mate wordt samengewerkt tussen publieke en private […]

  Lees meer

  Beslistermijn in de corona-crisis: geen sprake van overmacht

  Recent is een uitspraak gepubliceerd van Rechtbank Zeeland-West Brabant waarbij de Inspecteur tevergeefs een beroep doet op art. 4:15 Awb wegens overmacht. De inspecteur dient uiterlijk  3 april 2020 te beslissen op het bezwaarschrift van de belanghebbende, midden in de Corona-crisis. Nadat de belanghebbende de inspecteur in gebreke stelt en een beslissing op bezwaar achterwege […]

  Lees meer

  Versoepeling btw-teruggave

  Vorige week heb ik onder andere in het Financieele Dagblad gelezen over het al dan niet versoepelen van de btw-teruggave regeling bij oninbare vorderingen. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft gevraagd om de termijn van één jaar terug te schroeven naar drie maanden. Dit zou de liquiditeitscrisis in het MKB verlagen. In deze column bespreek […]

  Lees meer

  MEMO INVORDERING (NA) CORONA per 1 juli 2020

  Vanaf 1 juli 2020 zijn de coronamaatregelen weer enigszins versoepeld. Dat heeft tot gevolg dat de Belastingdienst de invordering weer ter hand neemt ter zake van schulden die voor de coronaperiode zijn ontstaan.  Schematisch ziet de routekaart voor de hervatting van de invordering van ondernemers er zo uit vanaf juli 2020 . Als gevolg van […]

  Lees meer

  Ongebruikelijke transacties leiden niet tot strafzaken

  Op 27 juli 2020 verscheen onder meer in Trouw het bericht dat de meldingen van ongebruikelijke transacties bijna niet tot strafzaken leiden. Zoals uit het bericht volgt worden door banken grote aantallen ongebruikelijke transacties gemeld. In het jaar 2019 ging het om 155.000 meldingen in totaal. De Financial Intelligence Unit (FIU), die deze meldingen nader […]

  Lees meer

  Bij pleitbaarheid geen kenbare fouten

  Op 17 april 2020 moest Hof Arnhem-Leeuwarden na verwijzing vaststellen of wel of geen sprake was van een kenbare fout, die navordering mogelijk maakte. Artikel 16, tweede lid, aanhef en onderdeel c, van de AWR bepaalt dat navordering, ondanks het ontbreken van een nieuw feit of kwade trouw, kan plaatsvinden. Dit is het geval als door […]

  Lees meer