Blog

  Doleus vervolgen voor culpoos handelen? Had moeten weten ≠ (voorwaardelijk) opzet.

  In strafzaken die zien op deelname aan btw-fraude wordt veelal artikel 69, lid 2, AWR opgenomen in de tenlastelegging. Uit artikel 69, tweede lid, AWR volgt dat degene die opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doet kan worden gestraft indien dit feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven. Voor […]

  Lees meer

  Vordering: meewerken of niet?

  Artikel 19 WED (Wet op de economische delicten) verleent opsporingsambtenaren de bevoegdheid inzage te vorderen van gegevens en bescheiden en daarvan kopieën te maken. In de praktijk zien wij dat opsporingsambtenaren veelal verzoeken gegevens en bescheiden te overleggen zonder deze concreet te vorderen. Waar bij het merendeel van de ondernemers en burgers gehoorzaamheid voorop staat, […]

  Lees meer

  WWFT: U moet er iets mee!

  Cursus op 16 april 2024 van 15.30 tot 17.30 uur Op 16 januari 2024 deelde het Bureau financieel Toezicht (Bft) dat de bij de helft van de door het Bft onderzochte administratie- en accountantskantoren in 2022 en 2023 overtredingen zijn geconstateerd met betrekking tot in de artikel 35 Wwft neergelegde opleidingsverplichting. De opleidingsverplichting uit artikel […]

  Lees meer

  DAC7: niet rapporteren is voor een platform een boete (of straf) riskeren

  De digitalisering van de economie is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Ieder jaar verdwijnen er dan ook steeds meer fysieke winkels en komen er weer nieuwe webwinkels voor in de plaats. In Nederland zijn er sinds 1 januari 2023 zelfs meer webwinkels (84,1 duizend) dan fysieke winkels (82,1 duizend).1  Maar ook […]

  Lees meer

  Onregelmatigheden onvoldoende voor passieve btw-fraude of weigeren aftrekrecht

  Het Hof van Justitie heeft op 11 januari 2024 arrest gewezen in de zaak van Global Ink Trade Kft, en de vraag beantwoord of de Hongaarse Belastingdienst het recht op aftrek van btw kan weigeren omdat niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag is gelegd, met name door onvoldoende informatie in te winnen over de […]

  Lees meer

  Het OM en dividendstripping: wie voelt zich gestript?

  Dividendstripping is de afgelopen tijd prominent in het nieuws geweest in Nederland, vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt dividendstripping als een georganiseerde vorm van fraude die de schatkist jaarlijks voor miljoenen euro’s benadeelt. De recente arrestatie van een voormalig Fortis-bankier, die verdacht wordt van betrokkenheid bij dividendbelastingfraude, heeft een belangrijke mijlpaal opgeleverd […]

  Lees meer

  Van knellend toezicht duidelijker risico georiënteerd onderzoek onder de Wwft

  mr. Priscilla de Haas “Banken en DNB sluiten compromis over knellend witwastoezicht”, zo schrijft het FD 31 mei jl. “Er gaat veel inzet verloren aan onnodig werk, zoals dubbele checks”, stelt de NVB tegenover die krant. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de banken, maar ook voor de ondernemers en particulieren die worden bevraagd, alsook de […]

  Lees meer

  Interview Belastingmagazine advocaat-belastingkundige Priscilla de Haas: ‘Vaker terug naar de meervoudige kamer’

  Al jaren geleden is voor de sectoren bestuursrecht bij de rechtbanken en de hoven de ‘nieuwe zaaksbehandeling’ ingevoerd. De doelstelling van de regeling is waar mogelijk een definitieve geschilbeslechting en een snellere behandeling van het beroep. Finaliteit, snelheid, maatwerk en alternatieve oplossingen dus; het oplossen van het ‘echte’ conflict boven het juridische geschil. Priscilla de […]

  Lees meer

  Voorwaardelijk vrij maar met je rug tegen de muur

  Pleidooi voor een periodieke rechterlijke toetsing bij een schorsing onder voorwaarden Een verdachte zit vast in de cel. Alleen de rechter, die voorlopige hechtenis kan bevelen, heeft de mogelijkheid om deze hechtenis te schorsen onder voorwaarden. Met deze schorsing wordt de verdachte op vrije voet gesteld. Meestal is de schorsing voor onbepaalde tijd. Ondanks dat […]

  Lees meer

  Het 0% -tarief op groente en fruit: Een rotte appel of gouden appel in een zilveren schaal?

  Het broodje kroket in de kantine is ingewisseld voor een groene salade en als kindertraktatie is een dropveter met chipsringen not done. Anno 2023 kan het kabinet niet achterblijven als het gaat om de promotie van een gezonde levensstijl. In het SEO-rapport van 29 maart 2023 zijn de onderzoeksresultaten gepubliceerd naar de effecten en uitvoerbaarheid […]

  Lees meer