Blog

  Hoge Raad herstelt box 3 belasting: werkelijk rendement staat voorop

  De herstelwet lost het probleem niet op Ondanks de toepassing van het Besluit rechtsherstel, de Wet rechtsherstel en de Overbruggingswet, blijft er discriminatie bestaan wanneer het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement. Het maakt daarbij niet uit wat het verschil is.  Manier van rechtsherstel? In het eerdere Kerstarrest heeft de Hoge Raad uitgesproken […]

  Lees meer

  BTW-nummer ingetrokken; terecht of niet?

  Op 1 maart 2024 hebben de Bulgaarse autoriteiten interessante prejudiciële vragen gesteld aan het HvJ-EU die op 23 april 2024 in ontvangst zijn genomen (Cityland, C-164/24). Deze vragen hebben betrekking op de vraag onder welke omstandigheden nu wel of niet tot ambtshalve beëindiging van een btw-registratie mag worden overgegaan. Bulgaarse wet In de Bulgaarse (omzet)belastingwet […]

  Lees meer

  Twee belangrijke facetten bij intracommunautaire leveringen

  In deze column lichten wij twee belangrijke facetten in het kader van de eisen voor toepassing van het nultarief bij intracommunautaire leveringen toe. Allereerst gaan wij in op de veranderde regelgeving voor afhaalverklaringen. Vervolgens belichten wij wat de materiële eisen zijn voor toepassing van het nultarief en halen wij uit het arrest B2 Energy van […]

  Lees meer

  Doleus vervolgen voor culpoos handelen? Had moeten weten ≠ (voorwaardelijk) opzet.

  In strafzaken die zien op deelname aan btw-fraude wordt veelal artikel 69, lid 2, AWR opgenomen in de tenlastelegging. Uit artikel 69, tweede lid, AWR volgt dat degene die opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist of onvolledig doet kan worden gestraft indien dit feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven. Voor […]

  Lees meer

  Vordering: meewerken of niet?

  Artikel 19 WED (Wet op de economische delicten) verleent opsporingsambtenaren de bevoegdheid inzage te vorderen van gegevens en bescheiden en daarvan kopieën te maken. In de praktijk zien wij dat opsporingsambtenaren veelal verzoeken gegevens en bescheiden te overleggen zonder deze concreet te vorderen. Waar bij het merendeel van de ondernemers en burgers gehoorzaamheid voorop staat, […]

  Lees meer

  WWFT: U moet er iets mee!

  Cursus op 16 april 2024 van 15.30 tot 17.30 uur Op 16 januari 2024 deelde het Bureau financieel Toezicht (Bft) dat de bij de helft van de door het Bft onderzochte administratie- en accountantskantoren in 2022 en 2023 overtredingen zijn geconstateerd met betrekking tot in de artikel 35 Wwft neergelegde opleidingsverplichting. De opleidingsverplichting uit artikel […]

  Lees meer

  DAC7: niet rapporteren is voor een platform een boete (of straf) riskeren

  De digitalisering van de economie is in de huidige samenleving niet meer weg te denken. Ieder jaar verdwijnen er dan ook steeds meer fysieke winkels en komen er weer nieuwe webwinkels voor in de plaats. In Nederland zijn er sinds 1 januari 2023 zelfs meer webwinkels (84,1 duizend) dan fysieke winkels (82,1 duizend).1  Maar ook […]

  Lees meer

  Onregelmatigheden onvoldoende voor passieve btw-fraude of weigeren aftrekrecht

  Het Hof van Justitie heeft op 11 januari 2024 arrest gewezen in de zaak van Global Ink Trade Kft, en de vraag beantwoord of de Hongaarse Belastingdienst het recht op aftrek van btw kan weigeren omdat niet de nodige zorgvuldigheid aan de dag is gelegd, met name door onvoldoende informatie in te winnen over de […]

  Lees meer

  Het OM en dividendstripping: wie voelt zich gestript?

  Dividendstripping is de afgelopen tijd prominent in het nieuws geweest in Nederland, vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt dividendstripping als een georganiseerde vorm van fraude die de schatkist jaarlijks voor miljoenen euro’s benadeelt. De recente arrestatie van een voormalig Fortis-bankier, die verdacht wordt van betrokkenheid bij dividendbelastingfraude, heeft een belangrijke mijlpaal opgeleverd […]

  Lees meer

  Van knellend toezicht duidelijker risico georiënteerd onderzoek onder de Wwft

  mr. Priscilla de Haas “Banken en DNB sluiten compromis over knellend witwastoezicht”, zo schrijft het FD 31 mei jl. “Er gaat veel inzet verloren aan onnodig werk, zoals dubbele checks”, stelt de NVB tegenover die krant. Dit geldt uiteraard niet alleen voor de banken, maar ook voor de ondernemers en particulieren die worden bevraagd, alsook de […]

  Lees meer