Blog

  Schuldeisers en kennelijk onbehoorlijk bestuur

  Als geen afdracht van aangegeven loon- en omzetbelasting plaatsvindt, worden aan de vennootschap naheffingsaanslagen opgelegd. Als deze naheffingsaanslagen onbetaald blijven en een melding van betalingsonmacht wordt gedaan, is het voor de ontvanger de vraag of de bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld voor de onbetaald gebleven schulden op grond van art. 36 Invorderingswet. Indien tijdig een […]

  Lees meer

  Ingezonden | Rustig aan, ik heb haast!

  Elisa Benhaim is advocaat/ partner bij De Haas Advocaten in Rotterdam en is gespecialiseerd in strafzaken. Zij neemt deel aan de advocatenpoule die is opgericht voor specialistische rechtsbijstand aan politieambtenaren. Als advocaat in politieverkeersstrafzaken werd ze uitgenodigd om deel te nemen aan de  ‘PRVT’, de Politierijvaardigheidstraining. Hieronder blikt ze terug op deze bijzondere dag. De […]

  Lees meer

  WAT ALS OP DE ZAAK BETREKKING HEBBENDE STUKKEN ONTBREKEN?

  De belangrijkste les in het fiscale recht: “Geeft u mij de feiten dan geef ik u het recht”. Het presenteren van feiten is alleen niet eenvoudig. Zo kan het zijn dat je als adviseur alle feiten kent en toch vergeet de belangrijke feiten te presenteren. Niet alle feiten zijn bekend Het kan ook zijn dat […]

  Lees meer

  Een zwarte lijst voor bedrijven die schikken met het OM gaat te ver

  Opinie in FD door Elisa Benhaim, advocaat economisch strafrecht, en Fabian Horsting advocaat aanbestedingsrecht. De ministeries van Economische Zaken en Financiën onderzoeken hoe schikkende ondernemingen kunnen worden uitgesloten van aanbestedingen door de overheid. Aanleiding hiervoor is de schikking van ING voor een bedrag van €775 mln. De plannen zouden zelfs al in een vergevorderd stadium zijn, zo […]

  Lees meer

  Rauwelijks seponeren niet altijd gewenst

  Blog mr. Elisa Benhaim, Partner De Haas Advocaten, ondernemingsstrafrecht: Rauwelijks seponeren niet altijd gewenst Op grond van het opportuniteitsbeginsel kan het Openbaar Ministerie besluiten om niet tot vervolging over te gaan. Indien een zaak wordt geseponeerd, dan kan dat sepot plaatsvinden op basis van verschillende gronden. Deze gronden laten zich vertalen in verschillende codes. Voor […]

  Lees meer

  Blog Elisa Benhaim, advocaat economisch strafrecht, Veiligheid in de bouw daadwerkelijk verbeterd door wetsvoorstel?

  Onder andere Cobouw opende recent met de kop ‘Minister grijpt in na zoveelste bouwdrama: ‘veiligheidsbaas bij wet verplicht’. Daarmee zou de suggestie kunnen worden gewekt dat er een externe partij wordt ingeschakeld die boven de andere partijen staat. Wanneer het wetsvoorstel echter goed wordt gelezen, is het de vraag of dat effect wordt behaald. In […]

  Lees meer

  Rauwelijks seponeren niet altijd gewenst

  Blog mr. Elisa Benhaim     Op grond van het opportuniteitsbeginsel kan het Openbaar Ministerie besluiten om niet tot vervolging over te gaan. Indien een zaak wordt geseponeerd, dan kan dat sepot plaatsvinden op basis van verschillende gronden. Deze gronden laten zich vertalen in verschillende codes. Voor een overzicht van alle codes wordt verwezen naar […]

  Lees meer

  De informatiebeschikking en onjuiste inlichtingen: welles, nietes!

  Blog van Touria Khidous     Op grond van art. 47 AWR geldt dat eenieder desgevraagd gegevens en inlichtingen dient te verstrekken aan de inspecteur die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing te zijnen aanzien. In art. 49 AWR zijn nadere eisen gesteld ten aanzien van de te verstrekken gegevens en inlichtingen. De informatiebeschikking ex […]

  Lees meer

  Oninbare vorderingen en btw: bezint eer ge begint

  Blog van Najat Idrissi Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met afnemers die niet (meer) betalen. In de praktijk kom ik vaak tegen dat er allerlei soorten akkoorden worden gesloten met crediteuren om alsnog (een deel van) de openstaande vordering te betalen. Hierbij wordt veelal geen rekening gehouden met eventuele vervelende btw-consequenties. De systematiek In […]

  Lees meer

  Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden: samenwerking versus samenspanning

  Blog van Priscilla de Haas Op 6 juli 2018 is het Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) in consultatie gegaan. Bij een ieder die rechtsbescherming lief is, gaan de haren recht overeind staan bij kennisneming van het wetsvoorstel. Tijmen Wisman van het Platform Bescherming Burgerrechten gaf op 10 juli 2018 bij BNR Radio al aan dat het […]

  Lees meer
  Direct contact?
  Mail
  Telefoon