Blog

  Een zwarte lijst voor bedrijven die schikken met het OM gaat te ver

  Opinie in FD door Elisa Benhaim, advocaat economisch strafrecht, en Fabian Horsting advocaat aanbestedingsrecht. De ministeries van Economische Zaken en Financiën onderzoeken hoe schikkende ondernemingen kunnen worden uitgesloten van aanbestedingen door de overheid. Aanleiding hiervoor is de schikking van ING voor een bedrag van €775 mln. De plannen zouden zelfs al in een vergevorderd stadium zijn, zo […]

  Lees meer

  Rauwelijks seponeren niet altijd gewenst

  Blog mr. Elisa Benhaim, Partner De Haas Advocaten, ondernemingsstrafrecht: Rauwelijks seponeren niet altijd gewenst Op grond van het opportuniteitsbeginsel kan het Openbaar Ministerie besluiten om niet tot vervolging over te gaan. Indien een zaak wordt geseponeerd, dan kan dat sepot plaatsvinden op basis van verschillende gronden. Deze gronden laten zich vertalen in verschillende codes. Voor […]

  Lees meer

  Blog Elisa Benhaim, advocaat economisch strafrecht, Veiligheid in de bouw daadwerkelijk verbeterd door wetsvoorstel?

  Onder andere Cobouw opende recent met de kop ‘Minister grijpt in na zoveelste bouwdrama: ‘veiligheidsbaas bij wet verplicht’. Daarmee zou de suggestie kunnen worden gewekt dat er een externe partij wordt ingeschakeld die boven de andere partijen staat. Wanneer het wetsvoorstel echter goed wordt gelezen, is het de vraag of dat effect wordt behaald. In […]

  Lees meer

  Rauwelijks seponeren niet altijd gewenst

  Blog mr. Elisa Benhaim     Op grond van het opportuniteitsbeginsel kan het Openbaar Ministerie besluiten om niet tot vervolging over te gaan. Indien een zaak wordt geseponeerd, dan kan dat sepot plaatsvinden op basis van verschillende gronden. Deze gronden laten zich vertalen in verschillende codes. Voor een overzicht van alle codes wordt verwezen naar […]

  Lees meer

  De informatiebeschikking en onjuiste inlichtingen: welles, nietes!

  Blog van Touria Khidous     Op grond van art. 47 AWR geldt dat eenieder desgevraagd gegevens en inlichtingen dient te verstrekken aan de inspecteur die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing te zijnen aanzien. In art. 49 AWR zijn nadere eisen gesteld ten aanzien van de te verstrekken gegevens en inlichtingen. De informatiebeschikking ex […]

  Lees meer

  Oninbare vorderingen en btw: bezint eer ge begint

  Blog van Najat Idrissi Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met afnemers die niet (meer) betalen. In de praktijk kom ik vaak tegen dat er allerlei soorten akkoorden worden gesloten met crediteuren om alsnog (een deel van) de openstaande vordering te betalen. Hierbij wordt veelal geen rekening gehouden met eventuele vervelende btw-consequenties. De systematiek In […]

  Lees meer

  Gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden: samenwerking versus samenspanning

  Blog van Priscilla de Haas Op 6 juli 2018 is het Wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) in consultatie gegaan. Bij een ieder die rechtsbescherming lief is, gaan de haren recht overeind staan bij kennisneming van het wetsvoorstel. Tijmen Wisman van het Platform Bescherming Burgerrechten gaf op 10 juli 2018 bij BNR Radio al aan dat het […]

  Lees meer

  Project Debet- en Creditcards American Express: fiscus verkrijgt gegevens van ‘John Does’

  Blog van Touria Khidous De Belastingdienst heeft op 25 januari 2016 aan de Amerikaanse belastingdienst, de IRS, verzocht om gegevens over de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2016 van kaarthouders te verstrekken die inwoner zijn van Nederland en waarvan de American Express kaart is gekoppeld aan een bankrekening die wordt […]

  Lees meer

  De KAM-Coördinator met één been in het strafrecht?

  Blog van Elisa Benhaim   Na afloop van een interactieve presentatie over arbeidsongevallen vorige week sprak een deelnemer mij aan omdat hij zich afvroeg of een KAM-coördinator (ook wel veiligheidscoördinator of QHSE- manager genoemd) wel strafrechtelijk aansprakelijk kon worden gesteld. De verantwoordelijkheid lag volgens hem bij het management, of niet? Het voorgaande gaf mij aanleiding […]

  Lees meer

  Formeelrechtelijke aspecten verrekenprijzenbesluit

  Blog van Marieke Sturm Op 22 april 2018 is het besluit inzake de toepassing van het at arm’s lenghtbeginsel en de Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OESO-Richtlijnen) verschenen (Stcrt 2018-26874). Dit besluit vervangt het besluit van 14 november 2013 en geeft aandacht aan recente ontwikkelingen op het gebied van verrekenprijzen. In deze […]

  Lees meer
  Direct contact?
  Mail
  Telefoon