Interview Belastingmagazine advocaat-belastingkundige Priscilla de Haas: ‘Vaker terug naar de meervoudige kamer’

    Al jaren geleden is voor de sectoren bestuursrecht bij de rechtbanken en de hoven de ‘nieuwe zaaksbehandeling’ ingevoerd. De doelstelling van de regeling is waar mogelijk een definitieve geschilbeslechting en een snellere behandeling van het beroep. Finaliteit, snelheid, maatwerk en alternatieve oplossingen dus; het oplossen van het ‘echte’ conflict boven het juridische geschil. Priscilla de Haas, advocaat-belastingkundige bij De Haas Advocaten in Rotterdam, geeft de stand van zaken weer voor het fiscale bestuursprocesrecht.

    Klik hier voor het interview