Inkeer en schikking

  Gezien alle verdragen en overeenkomsten die inmiddels zijn gesloten tussen de diverse landen om tot uitwisseling van informatie te komen, loopt u als belastingplichtige de kans tegen de lamp te lopen indien u niet verantwoord vermogen of inkomsten hebt genoten in het buitenland.

  Vrijwillige verbetering

  Wanneer u in het verleden een onjuiste aangifte hebt gedaan en deze alsnog (vrijwillig) wilt verbeteren, kunt u gebruik maken van de inkeerregeling. Alhoewel de afwikkeling – behoudens voor wat betreft de ingediende aangiften binnen de afgelopen twee jaren – niet meer boetevrij zal plaatsvinden, kan het raadzaam zijn van deze regeling gebruik te maken. Ontdekking van de onjuistheid door de Belastingdienst kan u immers duurder komen te staan. Het boetepercentage bedraagt dan een veelvoud en ook strafrechtelijk kan de onjuistheid worden vervolgd. Gebruikmaking van de inkeerregeling betekent niet dat u gevrijwaard bent voor vervolging ter zake van andere dan belastingdelicten. Dat maakt dat bijstand veelal aangewezen is. Dat geldt temeer indien er ook derden bij uw situatie zijn betrokken.

  Verplichte spontane inlichtingenplicht

  Indien u er – meestal ten tijde van de samenstelling van de jaarrekening – achter komt dat u ten onrechte te weinig omzetbelasting heeft afgedragen of teveel heeft teruggevraagd, geldt voor u een spontane inlichtingenverplichting. U dient dan een suppletieaangifte te doen. Maakt u geen melding van de onjuistheid dan maakt u zich schuldig aan twee beboetbare gedragingen. Echter ook het alsnog doen van een juiste suppletie is niet zonder gevaren, temeer indien de vennootschap niet (meer) in staat is de belastingschuld te voldoen. Of het nu is om een of meer boetes dan wel aansprakelijkheid te voorkomen, neem bij ontdekking dan ook zo snel mogelijk contact op met ons kantoor.

  Projectmatige aanpak

  Soms staat u in uw geschil niet alleen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een projectmatige aanpak. Dergelijke onderzoeken spelen zich vaak af op het gebied van het buitenlands vermogen. Zo maakt de fiscus jacht op Nederlandse gebruikers van buitenlandse debet- en creditcards, maar ook op belastingplichtigen die een auto van de zaak hebben en geen bijtelling in aanmerking nemen. In dat soort gevallen is de Belastingdienst vaak bereid een proefprocedure overeen te komen om op die wijze te voorkomen dat de discussie keer op keer moet worden uitgevochten. Ook anderszins is de kans dan zeer wel aanwezig dat wij meer soortgelijke procedures voeren of zullen voeren. Voor de meer standaardgronden kan dan (mede) op basis van modellen worden gewerkt, waardoor de kosten op uw dossier kunnen worden gedrukt.

  Contact Opnemen