Tuchtrecht voor belastingadviseurs

    De beroepsorganisaties voor belastingadviseurs, zoals de NOB en RB, kennen een eigen tuchtrechtspraak, waarin – als daar aanleiding voor is – de praktijkuitoefening van leden wordt getoetst aan de ‘eer en waardigheid van het beroep’.

    Als een klant of overheidsinstantie, zoals het Openbaar Ministerie of het Bureau Financieel Toezicht, van mening is dat uw handelen in strijd is met de ‘eer en waardigheid van het beroep’ dan kan een klacht tegen u worden ingediend. De klacht betreft uw beroepsuitoefening en raakt u daarom vaak persoonlijk. Uw vakmanschap wordt getoetst: hebt u gehandeld zoals van een redelijk handelend en zorgvuldig optredend belastingadviseur mag worden verwacht en voldoet het handelen met name aan regelgeving binnen de beroepsgroep?

    Een tuchtrechtelijke procedure kan bovendien zware consequenties met zich brengen: van het verlies van de mogelijkheid om uw beroep uit te oefenen tot een civiele aansprakelijkstelling en zelfs strafrechtelijke vervolging, indien de klacht betrekking heeft op uw vermeende betrokkenheid bij een strafbaar feit.

    Het is daarom van groot belang om deskundige bijstand in te schakelen. Onze advocaten en advocaten-belastingkundigen hebben ruime ervaring bij de begeleiding van tuchtrechtelijke procedures en overzien de consequenties die een procedure kan hebben. Bovendien hebben zij kennis van het materiële en formele belastingrecht. Samen met u kunnen zij het pad uitstippelen dat leidt tot een optimale verdediging. Daarbij werken wij indien nodig samen met specialisten op het gebied van beroepsaansprakelijkheid en arbeidsrecht.

    Contact Opnemen