mr. Priscilla de Haas

  Oprichter/partner

  Na haar studie fiscaal recht en strafrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (EUR), startte Priscilla haar carrière als advocaat-belastingkundige. Na ongeveer tien jaar alles te hebben meegekregen van haar leermeesters, richtte zij eind 2014 haar eigen kantoor op.

  Naast advocaat is zij als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), waar zij (rechtsvergelijkend) promotieonderzoek verricht naar het una via-beginsel in fiscale (straf)zaken. Zij is ook betrokken bij het Double Degree Program ‘Toga aan de Maas’ van de EUR. In dit programma leren studenten om theoretische kennis te vertalen naar de (rechts)praktijk. Priscilla is verder als docent verbonden aan Sdu Juridische Opleidingen en NIVE opleidingen. Zij is vaste medewerker van het tijdschrift Formeel Belastingrecht en columnist voor Nextens. Priscilla is dan ook een veelgevraagd spreker, docent en klankbord voor adviseurs en accountants op het terrein van het fiscaal (straf)recht, Wwft en tuchtrecht.

  Verder is zij actief als lid van de Raad van Commissarissen van een betaalinstelling.

  Priscilla is hoofdzakelijk werkzaam op het gebied van het fiscaal- en financieel (straf)procesrecht. Zij is gespecialiseerd in bijstand tijdens boekenonderzoeken of bij informatieverzoeken van de fiscus. Vanwege haar kennis van het formele belastingrecht wordt zij ook vaak gevraagd procedures over te nemen en/of rechtsvragen in cassatie voor te leggen aan de Hoge Raad. Zij staat ondernemingen en particulieren bij die worden verdacht van of geconfronteerd met belastingontduiking, delicten als witwassen, faillissementsfraude en valsheid in geschrifte. Dat geldt ook indien bedrijven en particulieren te maken krijgen met verzoeken en vorderingen van opsporingsdiensten, zoals de FIOD, en tijdens verhoren (als getuige of verdachte) door opsporingsambtenaren.

  Priscilla is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOVA), de Nederlandse Vereniging van Advocaten-belastingkundigen (NVAB), de Vereniging van Cassatiespecialisten Belastingkamer (VCSB), de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en de Vereniging voor Belastingwetenschap.

  Priscilla de Haas heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  Belastingrecht
  Cassatie: Belasting, Straf
  Strafrecht: Financieel economisch strafrecht, Fiscaal strafrecht, Milieustrafrecht

  Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

  Publicaties

  Mr. P. de Haas, ‘Vaker terug naar de meervoudige kamer’, Belasting magazine 2023/4, p. 12-16.

  Mr. P. de Haas en mr. S. de Groot, ‘Financieel nadeel teveel van invloed bij straffen voor fiscale fraude?’, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2020/7, p. 15-23.

  Mr. P. de Haas, ‘Weten we over welke informatie de Belastingdienst beschikt?’, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2018/5, p 12-18.

  Mr. P. de Haas, Hoofdstuk 9 tot en met 20 in: Nextens Bezwaar en Beroep Almanak, Amsterdam: Reed Business 2018, p. 141-260.

  Mr. P. de Haas, ‘Voorkomt ons una via-beginsel wel dubbele vervolging en bestraffing?’, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2017/4, p. 2-6.

  Mr. dr. M.T. van der Wulp, mr. P.C. Verloop en mr. P. de Haas, ‘De Wet toezicht trustkantoren 2018. Een kritische beschouwing van het conceptwetsvoorstel houdende regels met betrekking tot het toezicht op trustkantoren’, Sanctierecht & Onderneming 2016/5-6, p 202-210.

  Mr. P. de Haas, ‘Vermoeden van art. 36 lid 4 Invorderingswet 1990 in strijd met (Europese) evenredigheid’, Weekblad fiscaal recht 7120 2015, p. 1361-1370.

  Mr. P. de Haas, ‘Pas op bij verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’, Praktijkblad Salarisadministratie 2015/4, p. 8-10.

  Mr. P. de Haas, ‘Wat heeft de KB-Lux procedure in al die jaren opgeleverd?’, Tijdschrift Formeel Belastingrecht 2014/4, p. 2-7.

  Mr. P. de Haas en mr. A.B. Vissers, ‘Nemo tenetur; verklaar je nader!’, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2014/01, p. 77-113.

  Mr. P. de Haas, ‘Bestuursrechtelijke conclusie over de redelijk termijn’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2013/37.

  Mr. P. de Haas, ‘De accountant (en cliënt) als verdachte’, Leidraad voor de Accountant 2013/86, p. 1-36.

  Mr. P. de Haas, ‘De civiele informatieverplichting voor de belastingplichtige en de dwangsom’, in: (Fiscale) inlichtingenverplichtingen, Enige beschouwingen uit de praktijk en de wetenschap, Amsterdam: De Bont Advocaten 2013, p. 205-225. 

  Mr. P. de Haas, ‘Informatieplicht voor overheidslichamen ex art. 55 AWR en onrechtmatig verkregen bewijs’, in: (Fiscale) inlichtingenverplichtingen, Enige beschouwingen uit de praktijk en de wetenschap, Amsterdam: De Bont Advocaten 2013, p. 243-262.

  Mr. P. de Haas, ‘De informatieverplichting van de Staat’, in: (Fiscale) inlichtingenverplichtingen, Enige beschouwingen uit de praktijk en de wetenschap, Amsterdam: De Bont Advocaten 2013, p. 343-375.

  Mr. P. de Haas, ‘Is het opzettelijk doen van een onjuiste aangifte nog een kwaliteitsdelict?’, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2012/2, p. 10-13.

  Mr. P. de Haas, ‘De Nieuwe zaaksbehandeling in het fiscaal bestuursprocesrecht’, Het Register 2012/1, p. 29-32.

  Mr. P. de Haas, ‘Twee jaar na invoering: Kenbare navordering’, Belastingmagazine 2012/1, p. 18-21.

  Mr. P. de Haas, ‘Is geen enkel feit hetzelfde?’, Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht 2012/2, p. 4-5.

  Mr. P. de Haas, ‘Fiscale opsporing en dwangmiddelen’, in: Fiscaal strafrecht, Enige beschouwingen uit de praktijk en de wetenschap, Amsterdam: De Bont Advocaten 2011, p. 43-54.

  Mr. P. de Haas en M. Stevens, ‘Aanverwante delicten in het fiscale strafrecht’, in: Fiscaal strafrecht, Enige beschouwingen uit de praktijk en de wetenschap, Amsterdam: De Bont Advocaten 2011, p.149-163.

  Mr. P. de Haas, ‘Samenloop fiscaal boete en strafrecht’, in: Fiscaal strafrecht, Enige beschouwingen uit de praktijk en de wetenschap, Amsterdam: De Bont Advocaten 2011, p. 165-178.

  Mr. P. de Haas, ‘Het ne bis in idem-beginsel: een tweede vervolging of heropening?’, Weekblad fiscaal recht 6923 2011, p. 1273-1279.

  Mr. P. de Haas, ‘Kenbaarheidsvereiste bij navordering’, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht 2011/5, p. 11-14.

  Mr. G.J.M.E. de Bont en mr. P. de Haas, ‘Hoofdstuk 8: De Algemene wet inzake rijksbelastingen’, in: F. G. H. Kristen e.a. (red.), Bijzonder strafrecht, strafrechtelijke handhaving van sociaal-economisch en fiscaal recht in Nederland, Den Haag: Boom Criminologie 2011, p. 181-212.

  Mr. P. de Haas, ‘ De Belastingdienst in gebreke?’, Het Register 2010/6, p. 8-10.

  Mr. P. de Haas en mr. A.M.E. Nuyens, ‘Financiën kiest voor een drieluik in de strijd tegen de zwartspaarder’, Fiscaal tijdschrift Vermogen 2009/12, p. 15-21.

  Mr. P. de Haas, ‘Opent de una via-regeling in de Vierde tranche Awb nieuwe wegen?’, Maandblad Belasting Beschouwingen 2009/12, p. 423-430.

  Mr. P. de Haas en mr. A.A. Feenstra, ‘Digitale dossiervoering is geen sinecure’, Vakblad voor de MKB-adviseur 2009, p. 12-16.

  Mr. P. de Haas, ‘Korting voor straf of boete in redelijkheid bepaald?’, Weekblad fiscaal recht 6802 2009, p. 294-299.

  Mr. P. de Haas, ‘Belastingfraude is (geen) witwassen?’, Weekblad fiscaal recht 6790 2008, p. 1336-1343.

  Mr. P. de Haas en mr. A.M.E. Nuyens, ‘Schrikbewind fiscus in Van Lanschot-affaire sleutel tot succes?’, Vakblad voor de MKB-adviseur 2008, p. 23-28.

  Mr. P. de Haas en mr. B.J.G.L. Jaeger, ‘Risico-oriëntatie in samengevoegde WID en Wet MOT’, Vakblad voor de MKB-adviseur 2008, p. 6-10.

  Mr. P. de Haas, ‘Versterking fiscale rechtshandhaving: de duimschroeven worden aangedraaid’, Vakblad voor de MKB-adviseur 2007, p. 16-19.

  Mr. P. de Haas en mr. B.J.G.L. Jaeger, ‘Handvatten en herbezinning, De identificatie- en meldplicht anno 2007 (2)’, Advocatenblad 2007, p. 414-418.

  Mr. P. de Haas en mr. B.J.G.L. Jaeger, ‘De identificatie- en meldplicht anno 2007 (1)’, Advocatenblad 2007, p. 368-372.

  Mr. E.J.M. Rosier en mr. P. de Haas, ‘Elektronische aangiften en rechtstekorten’, FED’s Fiscaal weekblad 2007/25, p.43-47.

  Bekijk hier de overige publicaties van Priscilla de Haas.

  Contact Opnemen