Fiscale boete

  Eigen spelregels

  De procedure omtrent de boete vindt veelal gelijktijdig met de procedure over de aanslag plaats. Helaas leidt dat er in sommige gevallen toe dat aan de boete maar weinig aandacht wordt besteed, zulks ten onrechte. Naast verschillen in de bewijsvoering, spelen aspecten als verwijtbaarheid en straftoemeting een belangrijke rol in de boeteprocedures. Ons kantoor heeft daarmee veel ervaring en zoekt in dat kader ook de samenwerking met de advocaten gespecialiseerd in het fiscaal strafrecht.

  Verzuim- of vergrijpboete

  Een belastingplichtige of inhoudingsplichtige kan niet alleen worden geconfronteerd met een aanslag, maar tevens met een fiscale boete als gevolg van een verzuim of vergrijp. Dit omdat er een onjuiste aangifte zou zijn gedaan of omdat niet tijdig is betaald. Voor de grondslag van de boete wordt aangesloten bij de heffing van de belasting. Met de gebruikelijke percentages van 25 tot 300% kunnen de boetes hoog oplopen. Voor het opleggen van een vergrijpboete moet een verwijt kunnen worden gemaakt: opzet of grove schuld. Het opzet of de grove schuld van een derde kan daarbij niet aan u worden toegerekend; het gaat om uw eigen handelen. Wilt u weten of aan u terecht een verwijt wordt gemaakt en/of er omstandigheden zijn die nog tot matiging zouden moeten leiden (strafverminderende omstandigheden, het tijdsverloop of het evenredigheidsbeginsel), bel dan gerust.

  Dader, deelnemer of feitelijk leidinggever?

  Ook derden kunnen als dader, deelnemer of feitelijk leidinggever te maken krijgen met boeteoplegging. Worden er tijdens het gebruik van de controlebevoegdheden toespelingen gemaakt naar uw verwijtbaarheid, negeer deze signalen dan niet en laat u voorlichten omtrent uw rechtspositie.

  Contact Opnemen