Economisch strafrecht

  In de Wet op de economische delicten (WED) is een opsomming gegeven van feiten die een economisch misdrijf of overtreding kunnen opleveren. Het is een zogenoemde kaderwet. Er worden zeer diverse wetten en regelgeving gehandhaafd via de WED. Daarbij kun je onder meer denken aan overtreding van mest(stoffen)wetgeving, maar bijvoorbeeld ook aan de algemene douanewet als het gaat om strategische goederen. Verder kan worden gedacht aan regelgeving als de landbouwwet, sanctiewet, de wet arbeid vreemdelingen (WAV), Wwft, Wta, flora- en faunaregelgeving, de warenwet, de wet op de kansspelen en zeker niet onbelangrijk milieuwetgeving, zoals de Wet milieubeheer. Ook van de vervoersvoorwaarden van de ADR, het vervoer van gevaarlijke stoffen, zijn de advocaten van De Haas inhoudelijk op de hoogte.

  Verder volgt De Haas Advocaten ontwikkelingen op de voet, zoals waar in het kader van de ondermijning van criminaliteit de focus ligt. Door de RIEC’s en het LIEC is de focus momenteel onder meer gelegd op de landelijke thema’s mensenhandel en -smokkel en witwassen binnen de vastgoedsector.

  Elke regio kent zijn eigen regionale en lokale problematiek, zoals milieucriminaliteit, zorgfraude, faillissementsfraude, belastingfraude (BTW-fraude), omkoping. De RIEC’s brengen gebieden of sleutelplaatsen in kaart, die als knooppunt voor criminaliteit fungeren of daar kwetsbaar voor zijn. Het LIEC ondersteunt de RIEC’s bij landelijke knelpunten, zoals bijvoorbeeld zorgfraude en vakantieparken. Als we naar Rotterdam kijken heeft de regio Spaanse polder de afgelopen periode veel aandacht gekregen.

  Aan een aantal gebieden wordt ook elders op onze site nog expliciet aandacht besteed.

  Ook op het gebied van vervolging van voorkennis of marktmisbruik veelal als gevolg van een aangifte van de AFM, verleent De Haas Advocaten bijstand.

  Gedurende het strafrechtelijk onderzoek kan door de toezichthoudende of opsporingsinstantie(s) (zoals onder meer de NVWA, AFM, Kansspelautoriteit, IGZ of ACM)informatie worden gevorderd, kunnen personen worden ver- of gehoord en kan er in sommige gevallen zelfs een doorzoeking plaatsvinden en kunnen mensen worden aangehouden.

  De Haas Advocaten heeft ruime ervaring in het verlenen van bijstand aan ondernemingen, management en werknemers.

  Zeer bekend is De Haas Advocaten in de sectoren bouw, (petro)chemie, industrie, transport, maar ook bij de beroepsbeoefenaar, zoals accountants, belastingadviseurs, advocaten en notarissen.
  Gezien de omvang van (financieel-economisch) strafrechtelijke onderzoeken alsook het feit dat een incident of vervolging vaak publiciteit krijgt, wordt door De Haas Advocaten niet alleen naar het juridische gekeken, maar ook naar mogelijke reputatieschade. Dat het bedrijf kan blijven draaien is daarbij eveneens van belang.

  Benieuwd naar andere deelgebieden van het strafrecht, fiscaal recht of toezicht waarop De Haas Advocaten actief is, raadpleeg dan onze verdere website.

  Meer informatie

  Bent u benieuwd wat de advocaten van De Haas Advocaten voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust eens contact met ons op door te bellen, te mailen info@dehaasadvocaten.nl of het contactformulier in te vullen. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Afhankelijk van de fase waarin u bijstand nodig heeft gaan wij samen met u op zoek naar een route om zo goed en snel mogelijk tot een oplossing te komen.

  Contact Opnemen