Toezicht op accountants

    De AFM houdt toezicht op accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten op basis van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). De doelstelling van deze wet is het herstel van gerechtvaardigd vertrouwen in de accountant en de accountantsverklaring. De Wta en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) bevatten een stelsel van een vergunningplicht en doorlopende voorschriften voor accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten. Deze voorschriften zien o.a. op de zorgplicht, integere en beheerste bedrijfsvoering, betrouwbaarheid van beleidsbepalers en diverse meldplichten (incidentmelding en fraudemelding).

    De Wta en het Bta bevatten voor accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren bij organisaties van openbaar belang (OOB’s) verdergaande voorschriften. De AFM werkt bij de uitoefening van haar toezicht samen met de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA) en de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA). Dit houdt onder meer in dat de AFM bij de naleving van de Wta rekening dient te houden met de uitkomsten van de beoordeling door de NBA en de SRA. De advocaten van De Haas Advocaten beschikken over de juiste kennis van deze regelingen en kunnen u hierover adequaat adviseren.

    Contact Opnemen