Ondernemingsstrafrecht

    Het ondernemingsstrafrecht is een verzamelterm voor strafzaken waarin ondernemingen en particulieren die veelal werkzaam zijn binnen deze ondernemingen, zijn betrokken. Ondernemingen maar ook directieleden en werknemers kunnen strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor een bepaald doen of nalaten. Daarbij kan worden gedacht aan arbeidsongevallen, calamiteiten, milieustrafzaken, fiscale strafzaken, fraude- en corruptiezaken.  Allerlei belangen dienen bij de verdedigingsstrategie te worden betrokken.

    De Haas Advocaten heeft jarenlange ervaring in het verlenen van bijstand in dergelijke complexe zaken waarin diverse belangen een rol kunnen spelen en heeft veel ervaring met (onderhandelingen over) buitengerechtelijke afdoening, waarbij bedrijven en personen de gang naar de rechter kan worden bespaard en op die manier veel schade kan worden voorkomen.

    Contact Opnemen