De Haas Advocaten bij Business Tips op RTL Z

  In de periode vanaf 9 april 2018 was advocaat-belastingkundige Priscilla de Haas van De Haas Advocaten vijf weken lang te zien zijn bij Business Tips (RTL Z). Alle afleveringen zijn hieronder terug te zien en ook te vinden op ons Youtube kanaal.

  Priscilla de Haas verleent met name bijstand op het gebied van het fiscaal procesrecht, het bijzonder strafrecht alsook toezichtwetgeving en tuchtrecht.
  In vijf afleveringen vertelt zij wat over de inkeerregeling, witwassen, de administratie- en inlichtingenplicht, de informatiebeschikking en de omkering van de bewijslast, de invordering alsook over de samenloop tussen een strafzaak en fiscale zaak.

  Voor alle onderdelen geldt dat het als ondernemer van belang is in een zo vroeg mogelijk stadium deskundige bijstand in te roepen van een gespecialiseerd advocaat. Daarmee kunnen mogelijk procedures worden voorkomen en als het toch tot procedures komt, kan worden gezorgd dat de rechten zo goed als mogelijk worden gewaarborgd. Voorkomen is beter dan genezen. Is voorkomen niet meer mogelijk, zorg dan voor het juiste medicijn door het inroepen van een advocaat-belastingkundige.

  Uitzendingen

  In de tweede aflevering (van zes) gaat Priscilla in op de inkeerregeling voor zwartspaarders. In maart en april 2018 verschenen diverse berichten over informatie die is verkregen vanuit het buitenland met informatie over zwartspaarders. Wat als iemand (nog) niet is aangeschreven en/of ook buiten enig nieuwsbericht zich afvraagt of hij nog kan inkeren voor in het buitenland aangehouden vermogen?

  In de derde aflevering gaat Priscilla in op het begrip witwassen en dat iedereen daarmee gewild of ongewild te maken kan krijgen. Op het moment dat opkomt dat gelden mogelijk uit misdrijf afkomstig zijn, dan moet je iets. Daarnaast besteed zij aandacht aan de Wwft en de verplichtingen die daaruit voortvloeien voor de instellingen of meer specifiek (financiële) dienstverleners.

  In de vierde aflevering gaat Priscilla in op de verplichtingen voor de ondernemer, te weten de administratieplicht en de informatieplicht. Zij geeft daarbij enkele tips over de inrichting van de administratie (wat moet in ieder geval te herleiden zijn) en welke vragen wel of niet moeten worden beantwoord.

  In de vijfde aflevering gaat Priscilla in op de informatiebeschikking en daarmee gepaard gaande gevolgen als de omkering en verzwaring van de bewijslast. Daarnaast gaat zij in op de verharding in de invordering door de ontvanger op het moment dat aanslagen worden opgelegd of derden aansprakelijk worden gesteld.

  In de zesde aflevering treffen we Priscilla bij Hof Den Bosch waar zij voorafgaand en na afloop van een zitting bij de Belastingkamer (na verwijzing door de Hoge Raad) ingaat op het fenomeen dat iemand zicht strafrechtelijk moet verantwoorden en mogelijk zelfs strafrechtelijk wordt veroordeeld, terwijl de belastingrechter zich nog moet buigen over de heffing. Beide wegen kennen eigen bewijsrecht en ook een eigen waardering. Gelukkig is de strafzaak uiteindelijk na verwijzing niet-ontvankelijk verklaard. Nu is het afwachten op het fiscale oordeel omtrent de juistheid (of eventuele onjuistheid) van de aangifte.

  Contact Opnemen