Het OM en dividendstripping: wie voelt zich gestript?

  Dividendstripping is de afgelopen tijd prominent in het nieuws geweest in Nederland, vanwege lopende strafrechtelijke onderzoeken. Het Openbaar Ministerie (OM) beschouwt dividendstripping als een georganiseerde vorm van fraude die de schatkist jaarlijks voor miljoenen euro’s benadeelt. De recente arrestatie van een voormalig Fortis-bankier, die verdacht wordt van betrokkenheid bij dividendbelastingfraude, heeft een belangrijke mijlpaal opgeleverd in het Nederlandse onderzoek naar dividendstripping. De verwachting van verdere arrestaties, zoals blijkt uit verschillende persberichten, benadrukt de ernst waarmee deze kwestie wordt behandeld. In dit verband biedt het OM bankiers, accountants, juristen en tussenpersonen die betrokken waren bij het dividendstrippen de mogelijkheid van strafvermindering aan indien zij zich melden (bron).

  De huidige stand van zaken in de onderzoeken naar dividendstripping

  Dividendstripping verwijst naar verschillende vormen van fraude waarbij onterecht dividendbelasting wordt teruggevraagd. Dividendbelasting wordt ingehouden op dividenduitkeringen door Nederlandse vennootschappen, en de wet- en regelgeving bepalen wie recht heeft op teruggave van deze belasting en onder welke voorwaarden. De meeste vormen van dividendstripping maken gebruik van schijnconstructies om de verrekeningsgerechtigde partij voor te stellen als de uiteindelijk gerechtigde van het dividend. Hierdoor kan de afgedragen dividendbelasting worden verrekend in de aangifte vennootschapsbelasting (Vpb). Artikel 25 lid 2 van de Vpb bepaalt echter dat de dividendbelasting niet kan worden verrekend wanneer de belastingplichtige niet de uiteindelijk gerechtigde is. Indien dit toch gebeurt, terwijl de belastingplichtige weet dat hij niet de uiteindelijk gerechtigde is, wordt dit beschouwd als het opzettelijk indienen van een onjuiste aangifte volgens artikel 69 lid 2 AWR.

  Zulke schijnconstructies vinden onder andere plaats doordat partijen tijdelijk juridisch gerechtigd worden tot dividenden om dividendbelasting te kunnen innen voor een andere partij die anders geen recht zou hebben op teruggave van deze belasting. Gedurende deze periode wordt de juridische eigendom van de aandelen overgedragen aan de “stripper”, terwijl het economische belang bij de aandelen achterblijft bij de oorspronkelijke aandeelhouder. Dit wordt ook wel het tijdelijk parkeren van aandelen genoemd.

  Ondanks dat er verschillende vormen van dividendstripping zijn, is de gemeenschappelijke deler dat er onterecht dividendbelasting wordt teruggevraagd. In het buitenland lopen al meerdere CumEx zaken waarin dezelfde dividendbelasting onterecht door meerdere partijen werd teruggevraagd.

  Het onderzoek in de zaak waarin de oud Fortis-bankier is gearresteerd betreft een CumCum-zaak, waarbij aandelen tijdelijk werden verplaatst naar een partij die een gunstigere positie heeft wat betreft dividendbelasting. Concreet betekent dit dat buitenlandse banken, die geen recht hebben op volledige teruggave van dividendbelasting, de aandelen tijdelijk verplaatsen naar buitenlandse pensioenfondsen die wel recht hebben op teruggave. Hierbij worden ingewikkelde contracten gebruikt om het koersrisico bij de banken te houden en de eigendomsverhoudingen te verhullen. Daarnaast worden afspraken gemaakt over de verdeling van de teruggevraagde dividendbelasting.

  Het onderzoek richt zich ook op de vraag of de buitenlandse pensioenfondsen voldoen aan de geldende voorwaarden in Nederland. Volgens de Nederlandse wet hebben alleen pensioenfondsen die aan specifieke criteria voldoen recht op teruggave van Nederlandse dividendbelasting.

  Bepalen van uw rechtspositie

  Indien u als bedrijf, directeur, medewerker, aandeelhouder, financiële instelling, adviseur, accountant of enige andere betrokken partij geconfronteerd wordt met de gevolgen van dividendstripping, nodigen wij u uit om vrijblijvend contact met ons op te nemen om uw zaak te bespreken en de volgende stappen te plannen.

  Bij De Haas Advocaten begrijpen we de complexiteit van dividendstripping en de mogelijke juridische implicaties. Ons team van gespecialiseerde advocaten staat klaar om u bij te staan en te voorzien van de nodige juridische bijstand. Neem vandaag nog contact met ons op Let op: De informatie in deze tekst is bedoeld als algemene informatie en vormt geen juridisch advies. 

  Bij ons bent u aan het juiste adres voor een fiscaal advocaat in Rotterdam die u kan helpen met advocaat belastingrecht en fiscaal strafrecht.
  Auteur: mr. Laura Gelissen.

  Contact Opnemen