Rauwelijks seponeren niet altijd gewenst

  Blog mr. Elisa Benhaim     Op grond van het opportuniteitsbeginsel kan het Openbaar Ministerie besluiten om niet tot vervolging over te gaan. Indien een zaak wordt geseponeerd, dan kan dat sepot plaatsvinden op basis van verschillende gronden. Deze gronden laten zich vertalen in verschillende codes. Voor een overzicht van alle codes wordt... Lees verder »

  Priscilla de Haas over de WGS in NRC

         Klik op de afbeelding om de column te lezen. Lees verder »

  De informatiebeschikking en onjuiste inlichtingen: welles, nietes!

  Blog van Touria Khidous     Op grond van art. 47 AWR geldt dat eenieder desgevraagd gegevens en inlichtingen dient te verstrekken aan de inspecteur die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing te zijnen aanzien. In art. 49 AWR zijn nadere eisen gesteld ten aanzien van de te verstrekken gegevens en inlichtingen.De informatiebeschikking... Lees verder »

  Advocatie.nl – Najat Idrissi: Nieuwe Uitdaging bij De Haas Advocaten

              Klik op de afbeelding om het bericht te lezen.     Lees verder »

  Publicatie mr. P. de Haas, Weten we over welke informatie de Belastingdienst beschikt?, Tijdschrift voor Formeel Belastingrecht

  Priscilla de Haas schreef in haar artikel “Weten we over welke informatie de Belastingdienst beschikt?“ dat in procedures art. 8:42 Awb niet altijd even goed wordt nageleefd en dat het ook wenselijk zou zijn indien de rechterlijke macht vaker gebruik maakt van art. 8:45 Awb door het vragen van inlichtingen... Lees verder »

  Het Financieele Dagblad 20 juli 2018 – personalia Najat Idrissi

  Het Financieele Dagblad 20 juli 2018 – personalia Najat IdrissiKlik op de afbeelding om het artikel te lezen. Lees verder »