Wet toezicht trustkantoren

  De Wet toezicht trustkantoren (Wtt) reguleert de bedrijfsvoering en organisatie van trustkantoren. Op basis van de voorschriften en verplichtingen uit deze wet houdt DNB toezicht op trustkantoren. DNB kijkt of trustkantoren aan die eisen voldoen. Ook kijkt DNB naar de betrouwbaarheid en geschiktheid van (mede)beleidsbepalers van trustkantoren. Omdat binnen de internationale politiek de laatste tijd druk wordt uitgeoefend op trustkantoren is de verwachting dat het toezicht van DNB intensiever zal worden. De Haas Advocaten kan u adviseren bij het voldoen aan de eisen uit de Wet toezicht trustkantoren. Wij zijn onder gespecialiseerd in de Wet toezicht trustkantoren en beschikken over deskundigheid op dit gebied. Daarbij kunnen we ook onze kennis op het gebied van fiscaal recht inzetten, aangezien fiscale motieven met regelmaat een rol spelen in de dienstverlening van trustkantoren.

  De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme

  Naast toezicht op basis van de Wtt is DNB ook belast met toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door trustkantoren. Ook trustkantoren zijn namelijk verplicht zich aan de gestelde eisen uit de Wwft te houden. De belangrijkste verplichtingen uit de Wwft zijn het vereiste om een cliëntenonderzoek uit te voeren en het vereiste om ongebruikelijke transacties te melden door middel van een MOT-melding bij het FIU-Nederland. Voor een organisatie kan het soms moeilijk in te schatten zijn wanneer aan een dergelijke meldplicht dient te worden voldaan. Het probleem daarbij is dat het niet voldoen aan die meldplicht steeds strenger beoordeeld wordt. Overtredingen van dergelijke voorschriften en verplichtingen kan op zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk niveau worden gehandhaafd. De Haas Advocaten kan u adviseren op dit punt zodat u conflicten met toezichthouders kunt voorkomen.

  Wtt 2018

  Naar aanleiding van ervaringen uit het DNB-toezicht is recent een ingrijpende herziening van de Wtt aangekondigd. Het idee is dat de vernieuwde wet tot een professionelere bedrijfsvoering moet leiden die integriteitsrisico’s inperkt. De Haas Advocaten volgt die fundamentele wijzigingen op de voet. Zo kunnen wij uw onderneming ook goed adviseren over de toekomst.

  Neem gerust contact op

  Als u op zoek bent naar advies over de Wet toezicht trustkantoren (Wtt) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is De Haas Advocaten u graag van dienst. Legt u gerust uw vraag voor aan Priscilla de Haas en wij zullen contact met u opnemen over wat we voor u kunnen betekenen. U kunt ons bereiken door het contactformulier op de site in te vullen, te bellen naar +31 (0)10 764 08 04 of door ons een e-mail sturen.

  Contact Opnemen