Wet toezicht accountantsorganisaties

  De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) is in het leven geroepen als onafhankelijk publiek controlestelsel voor accountants. De Autoriteit Financiële Markt (AFM) houdt op basis van de Wta toezicht op accountantsorganisaties die wettelijke controles uitvoeren. Een wettelijke controle is een financiële verantwoording van een onderneming of instelling. Met de Wta wordt beoogd het vertrouwen in accountants te herstellen. Het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) vloeit voort uit de Wet toezicht accountantsorganisaties en werkt bepaalde eisen uit de Wta verder uit. De wet en het besluit samen vormen een stelsel voor een vergunningplicht met doorlopende voorschriften voor accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten. Deze voorschriften zien onder meer op de zorgplicht, een integere bedrijfsvoering, betrouwbaarheid van beleidsbepalers en diverse meldplichten, waaronder incidentmelding en fraudemelding.

  Wat De Haas Advocaten voor u kan betekenen

  De Wta en het Bta samen vormen een complex systeem van verdergaande voorschriften voor accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten bij organisaties van openbaar belang (OOB’s). De AFM werkt tijdens het toezicht houden samen met de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants (NBA) en de Samenwerkende Registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten (SRA). Zodoende heeft de AFM de beoordelingen van de NBA en de SRA in acht te nemen. De Haas Advocaten beschikt over de expertise over de Wta om accountants bij te staan. Wij kunnen u adviseren met betrekking tot het voldoen aan de voorschriften en verplichtingen op basis van de Wta en Bta. Zo voorkomt u problemen met de AFM en rechtvaardigt u het vertrouwen in accountants.

  Onze specialisaties

  Naast kennis over de Wta, het Bta, accountants en het toezicht op accountantsorganisaties heeft De Haas Advocaten ook een hoop kennis en expertise in huis op het gebied van sanctie- of strafrecht, fiscaal recht en tuchtrecht. Als uw organisatie op deze gebieden in een conflict dreigt te raken zijn onze ervaren accountants u graag van dienst om u te adviseren. De Haas Advocaten specialiseert zich onder meer in:

  • Fiscaal controleonderzoek;
  • Informatiebeschikking;
  • Belastingprocedure;
  • Boeteprocedure;
  • Invorderingsprocedure;
  • Inkeerregeling;
  • Douanerecht, BTW en accijnzen;
  • Prejudiciële procedure;
  • Cassatie bij de Hoge Raad;
  • Klankbord vaktechniek;
  • Tuchtrecht voor accountants;
  • Tuchtrecht voor belastingadviseurs;
  • Toezicht naleving Wwft;
  • Economisch strafrecht;
  • Fiscaal strafrecht;
  • Financieel strafrecht;
  • Fraude.

  Advies met betrekking tot de Wet toezicht accountsorganisaties

  De Haas Advocaten kan u bijstaan als u wilt voorkomen dat uw accountantsorganisatie tijdens het toezicht van de AFM op basis van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) op problemen stuit met de voorschriften. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden over wat we voor u kunnen betekenen. Neem gerust contact op voor meer informatie door te bellen naar +31 (0)10 764 08 04, te mailen of door het contactformulier in te vullen. Vraagt u naar Priscilla de Haas.

  Contact Opnemen