Wet op het financieel toezicht

  Op basis van de Wet op het financieel toezicht (de Wft) wordt het toezicht op de financiële markten gereguleerd. De Wft richt zich op zowel prudentieel als gedragstoezicht en is de belangrijkste wet wat betreft toezicht op de financiële sector. Prudentieel toezicht ziet op het bevorderen van de financiële soliditeit van financiële ondernemingen en de stabiliteit van de financiële sector. Gedragstoezicht richt zich op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, eerlijke verhoudingen tussen verschillende marktpartijen en een integere omgang met cliënten. In dit kader kan ook onderzoek ingesteld worden op basis van vermoedens van marktmisbruik. De Nederlandsche Bank (DNB) is belast met het prudentieel toezicht op banken, verzekeraars en betaaldienstverleners en de Autoriteit Financiële Markt (AFM) met het gedragstoezicht op financiële ondernemingen en financieel dienstverleners. Zodoende houden beide instanties op basis van de Wet op financieel toezicht gezamenlijk toezicht op de financiële markten, waardoor er sprake is van een twin peaks model.

  Toezicht op basis van de Wft

  Normen in de Wft kunnen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk worden gehandhaafd. Financiële ondernemingen staan voortdurend onder toezicht van de AFM of DNB en kunnen onder omstandigheden te maken krijgen met onderzoek door DNB of de AFM, of in minder gunstige gevallen zelfs door de FIOD of het OM. Daarvoor zal wel een concreet vermoeden van het overtreden van een voorschrift moeten bestaan. De DNB en de AFM kunnen ook zonder dat concrete vermoeden onderzoeken instellen. Dit is iets wat met regelmaat gebeurt. Bij daadwerkelijke overtredingen kunnen maatregelen getroffen worden die verstrekkend kunnen zijn voor de financiële onderneming en haar bestuurders. Het is daarom van groot belang op de hoogte te zijn van de voorschriften en verplichtingen die uit de Wet op het financieel toezicht voortvloeien.

  De Haas Advocaten adviseert u over de Wet op het financieel toezicht

  De Wft is een raamwet. De verschillende normen zijn uitgewerkt op meerdere niveaus, waaronder algemene maatregelen van bestuur, ministeriele regelingen en beleidsregels. Deze gelede normstelling maakt de Wet op het financieel toezicht tot een uiterst complex systeem. De normen kennen verschillende normadressanten en kunnen gericht zijn op zowel financiële ondernemingen als ‘een ieder’. Om te voldoen aan de verplichtingen uit de Wft dient u daarom goed op de hoogte te zijn van de werking daarvan. De Haas Advocaten specialiseert zich onder meer in de Wft en onze advocaten beschikken over de kennis, expertise en ervaring om u hierover te kunnen adviseren.

  Laat De Haas Advocaten u bijstaan

  De Haas Advocaten adviseert u graag bij het voldoen aan de voorschriften en verplichtingen uit de Wet op het financieel toezicht. Neemt u gerust contact op met Priscilla de Haas over wat we voor u kunnen betekenen. U kunt ons contactformulier op de site invullen, bellen naar +31 (0)10 764 08 04 of ons een e-mail sturen.

  Contact Opnemen