MEMO INVORDERING (NA) CORONA per 1 juli 2020

  Vanaf 1 juli 2020 zijn de coronamaatregelen weer enigszins versoepeld. Dat heeft tot gevolg dat de Belastingdienst de invordering weer ter hand neemt ter zake van schulden die voor de coronaperiode zijn ontstaan. 

  Schematisch ziet de routekaart voor de hervatting van de invordering van ondernemers er zo uit vanaf juli 2020 .


  Als gevolg van het coronavirus bestaat er bij de Belastingdienst de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor uitstel van betaling. Als dit verzoek is goedgekeurd, krijgen ondernemers uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. 

  Vanaf 1 juli jl. zijn de coronamaatregelen enigszins versoepeld wat tot gevolg heeft dat de Belastingdienst weer herinneringen en aanmaningen gaat versturen met betrekking tot schulden die dateren van de periode voor corona. Schulden die in coronatijd zijn opgebouwd, komen later pas aan de orde. Hierbij wordt rekening gehouden met fiscale coronamaatregelen die doorlopen tot 1 oktober a.s. In dit geval worden er aan ondernemers geen betalingsherinneringen en aanmaningen gestuurd als zij uitstel van betaling hebben gehad i.v.m. corona. 

  Vanaf 21 juli a.s. stuurt de Belastingdienst weer betalingsherinneringen een aanmaningen aan particulieren en ondernemers. Bij deze brieven zit tevens een uitleg over uitstelmogelijkheden. De Belastingdienst adviseert uitstel te vragen voor half augustus. De uitstelmogelijkheden verschillen per situatie en zijn als volgt:

  Per situatie bezien

  Particulier

  Als er aan de volgende voorwaarden (=cumulatief) wordt voldaan, is er recht op uitstel voor een periode van 4 maanden vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag:

   • U hebt niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.
   • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
    Hierbij telt niet mee: een belastingschuld waartegen u bezwaar hebt gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen.
   • U hebt geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel hebt gekregen.
   • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.

  Ondernemer en niet op tijd kunnen betalen door de coronacrisis

  Er kan voor ondernemers bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd voor alle aanslagen inkomstenbelasting. Als er in tijdvak 1 mei 2020 geen bpm is afgedragen, wordt hiervoor een naheffingsaanslag gestuurd. Hiervoor kan ook bijzonder uitstel van betaling worden aangevraagd. Dit beleid geldt in ieder geval tot 1 oktober 2020. De mogelijkheid om het bijzonder uitstel van betaling te verlengen voor een periode van drie maanden of langer bestaat ook. Hoe dit moet, staat op de site van de Belastingdienst. 

  Ondernemer en kunt om andere redenen niet op tijd betalen

  Als er aan de volgende voorwaarden (=cumulatief) wordt voldaan, is er sprake van vier maanden uitstel vanaf de uiterste betaaldatum van de aanslag:

   • U hebt eerder altijd op tijd aangifte gedaan.
   • U hebt niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf.
   • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000
    Hierbij telt niet mee: een belastingschuld waartegen u bezwaar hebt gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen.
   • U hebt geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel hebt gekregen.
   • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.
   • U kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag. (Voorbeeld: U doet btw-aangifte, maar kan de aangifte niet direct betalen. Vraag dan pas uitstel van betaling nadat u van ons een naheffingsaanslag hebt ontvangen.)

  Ondernemer en er bestaat al uitstel van betaling

  In dit geval wordt er door de Belastingdienst voor oktober nog geen betalingsherinnering of aanmaning verstuurd. Na de zomer wordt er een brief verstuurd met een voorstel voor het betalen van openstaande bedragen. Dit geldt voor het bedrag waarvoor corona-uitstel bestaat, maar ook voor de belastingen die voor maart 2020 betaald moesten zijn. 

  NB: het uitstel geldt niet voor het doen van aangifte. Het is dus van belang dat de aangiften tijdig worden gedaan. 

  Ook geldt het uitstel niet voor sociale premies. 

  Per maand

  Juli

  Ondernemers die geen lopend uitstel van betaling hebben, kunnen in juli weer betalingsherinneringen en aanmaningen krijgen.

  Augustus

  Aankondigingen voor dwangbevelen worden vanaf augustus weer verstuurd, over schulden voor de coronacrisis.

  September

  In september worden er weer dwangbevelen verstuurd en dwanginvorderingen over eerdere jaren hervat. Schulden die in de coronatijd zijn opgebouwd, komen later aan de orde. 

  Oktober

  De Belastingdienst bouwt het bijzonder uitstel van betaling vanaf oktober af. 

  Invorderingsrente

  Als de betalingstermijn is verstreken, is de invorderingsrente 4%. Voor de periode vanaf 23 maart tot 1 oktober 2020 wordt deze invorderingsrente van 4% naar bijna 0% verlaagd. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook wordt het tarief van de belastingrente verlaagd van 0,01% voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De verlaging van het rentetarief geldt vanaf 1 juni 2020. Voor de inkomstenbelasting geldt deze verlaging vanaf 1 juli 2020. 

  Rotterdam, d.d. 5 augustus 2020