Fiscaal strafrecht

    Fiscaal strafrecht betreft de strafrechtelijke handhaving van fiscale wetgeving neergelegd in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR). Hierbij moet er rekening worden gehouden dat de opsporingsambtenaren, naast bevoegdheden uit het Wetboek van Strafvordering, beschikken over specifieke dwangmiddelen uit de AWR. Voor het verlenen van bijstand in fiscale strafrechtzaken is het vereist dat de advocaat kennis heeft van zowel het fiscale recht als het strafrecht. De Haas Advocaten is bij uitstek gespecialiseerd op beide rechtsgebieden.

    Contact Opnemen