Beter nu (in)gekeerd dan gedwaald

    Inmiddels prijken berichten dat het net zich om de zwartspaarder sluit, omdat de fiscus weer informatie uit het buitenland heeft verkregen. Zoals het bericht van 24 maart 2018 over de verkregen informatie uit Oostenrijk alsook de aanschrijvingen van rekeninghouders van de BCEE. Het is echter nog niet te laat om in te keren. De inkeerregeling kent overgangsrecht. Voor alle aangiften ingediend voor 1 januari 2018 geldt nog het oude regime, wat betekent dat voor aangiften ingediend de afgelopen twee jaren nog boetevrij kan worden ingekeerd en voor de jaren ervoor met een boete. Het is niet alleen het oude regime wat maakt dat u beter wel dan niet voor de inkeerregeling kunt kiezen. Inkeren verhindert ook strafrechtelijke vervolging. De praktijk laat zien dat personen die alsnog tegen de lamp lopen, niet alleen aanslagen met boeten opgelegd krijgen, maar ook worden geconfronteerd met een vervolging vanwege witwassen. Er wordt daarbij niet geschuwd beslag te leggen op vermogen. Feitelijk kan iemand dan met dubbele bestraffing te maken krijgen. Voorkom dat u met de rug tegen de muur wordt gezet en maak een stap voorwaarts. Denk er daarbij wel aan dat een vrijwillige verbetering juist en volledig moet zijn. Het inschakelen van bijstand is dan ook geen overbodige luxe.

    Priscilla de Haas