Advisering compliance vraagstukken

    De compliance functie vormt de tweede lijn van de zogeheten three lines of defence van ondernemingen. Zij heeft daarmee een belangrijke rol bij het beheersen van risico’s en aansprakelijkheden. Het werkveld van de compliance functie is breed. Niet zelden lopen compliance officers aan tegen gevoelige en complexe onderwerpen binnen organisaties. Daarbij kan ook sprake zijn van conflicterende wettelijke regelingen.

    De advocaten van De Haas Advocaten hebben ruime proceservaring. Zij weten dus goed waar de risico’s liggen bij de naleving van complexe (toezicht)regelgeving. Ook hebben zij ruime ervaring met het optreden van toezichthouders en kunnen daarom goed inschatten wat toezichthouders verwachten van vergunninghouders. Met deze kennis en ervaring zijn de advocaten van De Haas Advocaten uitstekend in staat om compliance officers te adviseren over hoe zij om moeten gaan met lastige en complexe vraagstukken. De advocaten van De Haas Advocaten zijn een deskundige sparringpartner als het gaat om vragen c.q. onderwerpen als: hoe zorg ik ervoor dat binnen de onderneming op de juiste wijze wordt voldaan aan een bepaalde ‘open norm’? Of – indien de onderneming wordt (of dreigt te worden) genoemd in de media – is er sprake van een incident waarover (verplichte) meldingen moeten worden gedaan aan de toezichthouder?

    De Haas Advocaten is bij uitstek een advocatenkantoor dat training programma’s voor het personeel van uw onderneming kan samenstellen op het terrein van integriteitstoezicht (financieel-economische criminaliteit, naleving Wwft, naleving SW). Zeker indien het gaat om risico’s die te maken hebben met (mogelijke) fraude en het integriteitstoezicht, kan een deskundige blik van buiten helpen om de juiste afwegingen te maken over hoe te handelen en de vastlegging daarvan. Dit kan ook bijdragen aan de verantwoording (achteraf) aan de toezichthouder – mocht later onderzoek worden ingesteld. De advocaten van De Haas Advocaten beschikken over de juiste kennis en ervaring om op te treden op als vraagbaak voor compliance officers.

    Contact Opnemen