Elisa Benhaim als partner per 1 februari 2018

    Per 1 februari 2018 zal Elisa Benhaim als partner toetreden tot het team van De Haas Advocaten. Elisa legt zich al ruim negen jaar uitsluitend toe op het verlenen van rechtsbijstand aan ondernemingen en particulieren op het gebied van het (ondernemings)strafrecht. Zij is gespecialiseerd in strafzaken op het gebied van o.a. fraude, corruptie, milieu en arbeidsongevallen. Verder is zij specialist in verkeersstrafzaken en verleent zij veelvuldig rechtsbijstand aan politieambtenaren.

    Het komt regelmatig voor dat toezichthoudende onderzoeken (fiscaal/tuchtrecht/compliance) overgaan in strafrechtelijke onderzoeken en andersom. Binnen de Haas Advocaten werken de specialisten op deze rechtsgebieden nauw met elkaar samen waardoor ten aanzien van het gehele spectrum gespecialiseerde rechtsbijstand kan worden verleend op het hoogste niveau.