Wet op de economische delicten

  De Wet op de economische delicten (WED) is een eigenaardige wet binnen het strafrecht. De WED merkt allerlei overtredingen van voorschriften aan als ‘economische delicten’. De wet heeft verder zijn eigen stelsel op basis waarvan overtredingen van voorschriften als overtreding dan wel misdrijf worden aangemerkt en bevat ook bijzondere bepalingen op het gebied van het strafprocesrecht. Overtredingen van economische delicten kunnen zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden gesanctioneerd. Hierdoor kunnen particulieren of ondernemingen met een grote diversiteit aan instanties te maken krijgen, waaronder bijvoorbeeld de NVWA, de Inspectie voor de gezondheidszorg, de ACM, de AFM, DNB, de Kansspelautoriteit, de Inspectie SZW, de ILT, de FIOD en het Openbaar Ministerie.

  Wat we voor u kunnen betekenen

  Mocht u te maken krijgen met de handhaving van een economisch delict uit de Wet economische delicten dan is dat altijd vervelend. Niemand zit te wachten op een strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sanctie. Als u in een dergelijk conflict zit of verwacht te komen zitten is de bijstand van een gespecialiseerde advocaat binnen het economisch strafrecht wel zo prettig. De Haas Advocaten kan u die bijstand bieden. Onze ervaren advocaten kunnen tegenwicht bieden tegen de handhavende instanties. Wij kunnen een procedure proberen te voorkomen of, mocht het toch zover komen, een inschatting maken over uw proceskansen en u bij dat proces bijstaan. Als kleinschalig advocatenkantoor hebben we het voordeel dat we diverse advocaten in dienst hebben met specialisaties op verschillende aanverwante terreinen. Waar nodig kunnen zij bijspringen en met elkaar overleggen.

  Onze specialisaties naast het economisch strafrecht

  De Haas Advocaten is naast gespecialiseerd in de Wet op de economische delicten en het economisch strafrecht ook gespecialiseerd op allerlei andere terreinen in zowel het commune als het bijzondere strafrecht. Zo bezitten we ook over veel kennis en expertise over het sanctierecht, tuchtrecht en het fiscaal recht. Als uw organisatie op deze gebieden in een conflict dreigt te raken zijn onze ervaren accountants u graag van dienst om u te adviseren. Hieronder volgt een overzicht van onze specialisaties:

  • Fiscaal controleonderzoek;
  • Informatiebeschikking;
  • Belastingprocedure;
  • Boeteprocedure;
  • Invorderingsprocedure;
  • Inkeerregeling;
  • Douanerecht, BTW en accijnzen;
  • Prejudiciële procedure;
  • Cassatie bij de Hoge Raad;
  • Klankbord vaktechniek;
  • Tuchtrecht voor accountants;
  • Tuchtrecht voor belastingadviseurs;
  • Toezicht naleving Wwft;
  • Economisch strafrecht;
  • Fiscaal strafrecht;
  • Financieel strafrecht;
  • Fraude.

  Neem contact op

  Als u informatie wilt over of bijstand binnen het economisch strafrecht, schroom dan niet contact op te nemen met De Haas Advocaten. Wij stellen onze ervaring, kennis en expertise graag aan u ter beschikking. Neemt u gerust contact op met Priscilla de Haas over wat we voor u kunnen betekenen. U kunt ons contactformulier op de site invullen, bellen naar +31 (0)10 764 08 04 of ons een e-mail sturen.

  Contact Opnemen