Wet op de economische delicten

  De Wet op de economische delicten (WED) is een eigenaardige wet binnen het strafrecht. De WED merkt allerlei overtredingen van voorschriften aan als ‘economische delicten’. De wet heeft verder zijn eigen stelsel op basis waarvan overtredingen van voorschriften als overtreding dan wel misdrijf worden aangemerkt en bevat ook bijzondere bepalingen op het gebied van het strafprocesrecht. Misdrijven uit de Wet economische delicten kunnen strafrechtelijk worden gesanctioneerd. Overtredingen uit de Wet economische delicten kunnen zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden gesanctioneerd. Hierdoor kunnen particulieren of ondernemingen met een grote diversiteit aan instanties te maken krijgen, waaronder bijvoorbeeld de NVWA, de Inspectie voor de gezondheidszorg, de ACM, de AFM, DNB, de Kansspelautoriteit, de Inspectie SZW, de ILT, de FIOD en het Openbaar Ministerie.

  Wat we voor u kunnen betekenen

  Mocht u te maken krijgen met handhaving op grond van de Wet economische delicten dan is dat altijd vervelend. Niemand zit te wachten op een strafrechtelijke of bestuursrechtelijke sanctie. Als u in een dergelijk conflict zit of een dergelijk conflict verwacht, is de bijstand van een gespecialiseerde advocaat binnen het economisch strafrecht wel zo prettig. De Haas Advocaten kan u die bijstand bieden. Onze ervaren advocaten kunnen tegenwicht bieden tegen de handhavende instanties. Wij kunnen een procedure proberen te voorkomen of, mocht het toch zover komen, een inschatting maken over uw proceskansen en u bij dat proces bijstaan.

  Onze specialisaties naast het economisch strafrecht

  Naast de Wet op de economische delicten is De Haas Advocaten ook gespecialiseerd op andere deelterreinen van het sanctierecht, tuchtrecht en het fiscaal recht. Als uw organisatie op deze gebieden in een conflict dreigt te raken zijn onze ervaren advocaten u graag van dienst om u bij te staan. Hieronder volgt een overzicht van onze specialisaties:

  • Fiscaal controleonderzoek;
  • Informatiebeschikking;
  • Belastingprocedure;
  • Boeteprocedure;
  • Invorderingsprocedure;
  • Inkeerregeling;
  • Douanerecht, BTW en accijnzen;
  • Prejudiciële procedure;•
  • Cassatie bij de Hoge Raad;
  • Klankbord vaktechniek;
  • Tuchtrecht voor accountants;
  • Tuchtrecht voor belastingadviseurs;
  • Toezicht naleving Wwft;
  • Economisch strafrecht;
  • Fiscaal strafrecht;
  • Financieel strafrecht;
  • Fraude.

  Neem contact op

  Als u informatie wilt over of bijstand binnen het economisch strafrecht, schroom dan niet contact op te nemen met De Haas Advocaten. Wij stellen onze ervaring, kennis en expertise graag aan u ter beschikking. Neemt u gerust contact op De Haas Advocaten. U kunt ons contactformulier op de site invullen, bellen naar +31 (0)10 764 08 04 of ons een e-mail sturen.

  Contact Opnemen