BNP Paribas verstrekt gegevens aan de fiscus

    Deze week hebben de Zwitserse autoriteiten kenbaar gemaakt dat er informatie wordt verstrekt aan de Belastingdienst over Nederlandse rekeninghouders bij BNP Paribas.
    Uit het bericht dat is gepubliceerd op de website van de Belastingdienst volgt dat BNP Paribas op 31 juli jl. de Nederlandse rekeninghouders die vermoedelijk onder het groepsverzoek vallen, heeft aangeschreven.
    Nadat de Belastingdienst de gegevens van BNP Paribas heeft ontvangen, zal de dienst overgaan tot het analyseren van deze gegevens en desbetreffende rekeninghouders aanschrijven. De vraag die nu van belang is, is of er nog tijdig kan worden ingekeerd. Is het feit dat er een nieuwsbericht is gepubliceerd waarin is opgenomen dat BPN Paribas gegevens gaat verstrekken, voldoende om aan te nemen dat de Belastingdienst u op het spoor is? Of is dat pas het geval als u ook daadwerkelijk bent aangeschreven?
    Het is in het kader van dergelijke projecten verstandig om tijdig bijstand in te schakelen om te vernemen of u nog gebruik kunt maken van de inkeerregeling en/of u zich laat adviseren omtrent uw positie. De praktijk laat zien laat zien dat personen die alsnog tegen de lamp lopen, niet alleen aanslagen met boeten opgelegd krijgen, maar ook kunnen worden geconfronteerd met een vervolging vanwege witwassen. Er wordt daarbij niet geschuwd beslag te leggen op roerende en/of onroerende zaken, waaronder ook op bankrekeningen.