De open CV weg ermee?!

  Blog van Marieke Sturm

   

  Een te algemene discussie over de open CV

  Het artikel in het Financieele Dagblad van 28 mei 2018 dat een belastingclaim dreigt voor vermogende particulieren heeft in de fiscale praktijk behoorlijk wat pennen in beweging gezet. De stelling opgeworpen door Reinier Kooiman en Frits Witpeerd in het Weekblad Fiscaal Recht is dat de open CV niet bedoeld is voor het anonimiseren van vermogen en dat toepassing van de open CV bovendien leidt tot lagere belastingen voor wie vermogend is. Deze stelling is nogal een statement. Vooral omdat het onze ervaring is dat de open CV in familiestructuren niet bedoeld is of gebruikt wordt om belastingvoordelen te behalen, maar om de privacy en veiligheid van familieleden te beschermen. (Door)uitdelingen worden immers in de belastingheffing betrokken, zodat er van het ontgaan van belasting geen sprake is.

  In de praktijk zijn het vaak andere rechtsvormen die zijn of kunnen worden gebruikt voor het ontgaan van belastingen, zoals de besloten CV, de FGR, de stichtingen, dan wel buitenlandse rechtsvormen zoals LLC’s, LP’s, SPF’s en Stiftungen. Maar dat is weer een heel andere discussie. Of toch niet? De kern van het probleem in deze discussie is dat in algemene termen uitspraken worden gedaan over het al dan niet voldoen aan de civiele aspecten van de CV, de fiscaal technische implicaties en het gebruik van de CV in “belastingstructuren”. Op basis daarvan kan je ons inziens niet de houdbaarheid van de open CV in twijfel trekken.

  De open CV biedt uitkomsten met behoud belastingclaim

  We zijn van mening dat de open CV zeker een structuur is die kan beantwoorden aan de wensen van vermogende particulieren om het vermogen te anonimiseren zonder dat sprake is van het ontgaan van belasting. En we bevinden ons hier in goed gezelschap. Ook Stan Stevens geeft in zijn artikel “open CV-structuur onterecht middelpunt van fiscale discussie”, TaxLive 1 juni 2018, aan dat anonimisering geen ontwijking is en dat de belastingclaim behouden blijft. Ook de Belastingdienst heeft in het verleden afspraken gemaakt over de fiscale aspecten van de open CV. Het feit dat de Belastingdienst niet meer meewerkt aan deze structuren, lees geen handtekening meer zet op de fiscale gevolgen van de open CV in de familiestructuren, wil niet zeggen dat de Belastingdienst de open CV bestrijdt. De Belastingdienst werkt niet meer mee in verband met de aanstaande invoering van het UBO-register (waarin de “ultimate beneficial owner” achter de rechtspersoon geregistreerd wordt). Dat wil echter niet zeggen dat de Belastingdienst ook daadwerkelijk de open CV toetst. Mocht dit toch gebeuren, schroom niet om ons de casus voor te leggen.

  Hoe zit het met de besloten CV?

  Hierboven stipten we al even het voorbeeld aan van de besloten CV. Deze transparante variant van de open CV is niet ter discussie gesteld, maar dat wil niet zeggen dat de besloten CV een rustig bestaan leidt. De besloten CV is beroemd vanwege de “CV/BV structuren” in relatie met investeringen vanuit Amerika, maar komen we ook in andere “belastingstructuren” met het buitenland tegen. Het voert voor deze blog te ver om alle fiscale aspecten van deze structuren uit te leggen. Wel willen wij erop wijzen dat deze CV onderwerp van discussie is bij de Europese Richtlijn Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD 2) en bij implementatie in de nationale wetgeving van deze richtlijn het einde van de besloten CV voor dergelijke structuren zal betekenen (ATAD 2 moet in principe uiterlijk per 1 januari 2020 zijn geïmplementeerd). Maar ook het einde van alle andere hybride mismatches. Wij kunnen ons dan ook voorstellen dat de Belastingdienst deze structuren tegen het licht zal houden en dat deze CV, maar ook andere hybride entiteiten, nog tot een hoop discussies zal leiden met cliënten, belastingadviseurs en trustkantoren. Van de adviseur en trustkantoren wordt dat tegen het licht houden ook verwacht, te weten in het licht van de Mandatory Disclosure Richtlijn (inwerkingtreding 25 juni 2018) en de naleving daarvan, maar ook in het kader van het toezichtthema van DNB naar agressieve belastingplanning en klantanonimiteit. Wij helpen u graag indien u bij het tegen het licht houden van een structuur zich afvraagt of mogelijk sprake zou kunnen van agressieve belastingplanning!

  Kortom, de open CV weg ermee?! Nee, maar zorg dat je als dienstverlener weet wie de UBO is en let bij de besloten CV en andere hybride entiteiten op of sprake zou kunnen zijn van ontgaan van belastingen!