Mr. Touria Khidous

    Al sinds 2015 is Touria Khidous aan kantoor verbonden, eerst parttime tijdens haar studie Fiscaal Recht aan de Universiteit van Tilburg en inmiddels fulltime. Na ruim vier jaren heeft zij zich de kennis van het formele belastingrecht al helemaal eigen gemaakt en deinst zij niet terug voor een discussie of het beantwoorden van een rechtsvraag, ook niet in (financieel of fiscaal)strafrechtelijke procedures. Touria is lid van de Vereniging voor Belastingwetenschap en neemt deel aan de bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging van jonge Advocaat-Belastingkundigen.

    Contact Opnemen