Mr. Marieke Sturm

  Fiscalist/procesrecht deskundige

  Na twee jaar werkzaam te zijn geweest bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen in Breda heeft Marieke 11 jaar als fiscalist in de internationale en nationale adviespraktijk gewerkt. Hiervan heeft zij 9 jaar bij PwC Nederland (en een jaar bij PwC New York) en twee jaar bij de Belastingdienst als fiscalist gewerkt. Marieke heeft veel ervaring met het formele recht in de meest brede zin van het woord. Marieke haar specialisatie ligt in het sluiten van vaststellingsovereenkomsten met de Belastingdienst, fiscale mediation, de begeleiding van fiscale controle-onderzoeken en het voeren van fiscale bezwaar-en beroepsprocedures. Vanwege haar diepgaande kennis van het materiële belastingrecht, met name het internationale recht (waaronder het Amerikaans belastingrecht) en de Vennootschapsbelasting, kan Marieke ook bijstand verlenen bij de review van fiscale opinies dan wel fiscale structurering van Belastingadvieskantoren.

  Marieke is actief lid geweest bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs als lid van de Commissie Wetsvoorstellen. Tevens heeft Marieke gastcolleges verzorgd aan de Erasmus Universiteit en Universiteit Leiden.

  Met ingang van 16 april 2018 is Marieke in dienst getreden bij De Haas Advocaten.

  Publicaties

  M.C. Sturm, ‘Winsttoerekening vaste inrichtingen: toerekening van materiële vaste activa’, MBB 2011/5, blz. 224-235.

  Contact Opnemen