Cassatie

    Indien u zich niet kunt verenigen met de beslissing van het hof in uw zaak, dan kunt u deze beslissing door uw advocaat laten voorleggen aan de Hoge Raad der Nederlanden. In cassatie wordt uw zaak niet opnieuw behandeld van A tot Z, maar kan slechts worden geklaagd over de beslissingen van het Hof, van motiveringsklachten tot rechtsvragen. Indien de Hoge Raad het met uw standpunt(en) eens is, dan vernietigt hij de aangevochten beslissing. Meestal wordt dan teruggewezen en moet de zaak opnieuw worden behandeld. Soms verbetert de Hoge Raad de aangevochten beslissing zelf. De Haas Advocaten verleent deskundige en gespecialiseerde bijstand bij beroep in cassatie.

    Contact Opnemen