Arbeidsongevallen en calamiteiten

  Arbeidsongevallen, ook wel bedrijfsongevallen genoemd, hebben veelal een grote impact op een bedrijf en de personen binnen het bedrijf. Zeker als het gaat om bedrijfsongevallen waarbij werknemers (ernstig) gewond zijn geraakt of zelfs zijn komen te overlijden. Als het gaat om een onderaannemer, contractor of subcontractor, dan heeft dat veelal impact op diverse bedrijven binnen een project.

  De impact wordt vervolgens versterkt indien een (strafrechtelijk)onderzoek naar aanleiding van een arbeidsongeval plaatsvindt. Een dergelijk onderzoek wordt meestal uitgevoerd door arbeidsinspecteurs van de Inspectie SZW (ISZW is de naam van de voormalige Arbeidsinspectie), eventueel in combinatie met andere opsporingsdiensten zoals de milieupolitie als ook sprake is van een verdenking van een milieuovertreding. Gedurende het strafrechtelijk onderzoek kan door deze instantie(s) informatie worden gevorderd, kunnen personen worden ver- of gehoord en kan er in sommige gevallen zelfs een doorzoeking plaatsvinden en kunnen mensen worden aangehouden.

  Bij arbeidsongevallen geldt vrijwel altijd: hoe eerder rechtsbijstand van een gespecialiseerd advocaat wordt ingeroepen, hoe effectiever en hoe meer schade er voor het bedrijf en haar werknemers kan worden voorkomen.

  Bij arbeidsongevallen speelt de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en de Arbeidsomstandighedenregeling (Arboregeling) een belangrijke rol. Een belangrijk aspect bij veel arbeidsongevallen is de vraag of er sprake is van een werkgever-werknemer relatie. Daarbij is onder andere de feitelijke situatie van belang. Onder wiens gezag werden de werkzaamheden verricht?

  Een onderzoek naar aanleiding van een arbeidsongeval kan leiden tot strafrechtelijke vervolging van het bedrijf en van bij het bedrijfsongeval betrokken personen, maar ook tot bestuurlijke handhaving (zoals een bestuurlijke boete).

  In veel gevallen zal de veiligheidskundige van het bedrijf een intern onderzoek uitvoeren naar de oorzaak van het ongeval. Dit onderzoek leidt tot een incidentrapport (ook wel een intern onderzoeksrapport genoemd). Een dergelijk incidentrapport is bedoeld voor intern gebruik en ter voorkoming van incidenten in de toekomst en ter bevordering van de veiligheid binnen een bedrijf. Het komt echter ook voor dat een dergelijk incidentrapport tijdens een strafrechtelijk onderzoek wordt opgevraagd (middels een vordering) door het Openbaar Ministerie en dat de inhoud daarvan uiteindelijk tegen het bedrijf en/of betrokken werknemers wordt gebruikt. Een belangrijke vraag is vervolgens of er een verplichting bestaat om het rapport dan ook zomaar te verstrekken. De Haas Advocaten kan u hierbij adviseren.

  Bij grote ongevallen/incidenten kan het daarnaast zo zijn dat de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OvV) onderzoek verricht. De (publicitaire) gevolgen van dergelijke openbare onderzoeksrapporten kunnen groot zijn. Ervaring met dergelijke onderzoeken, de mogelijke consequenties daarvan en ervaring met het economisch strafrecht is dan ook vereist.
  De Haas Advocaten heeft jarenlange ervaring met het verlenen van bijstand aan bedrijven en werknemers bij arbeidsongevallen in onder meer de bouwsector en de industrie.
  Benieuwd naar andere deelgebieden van het strafrecht, fiscaal recht of toezicht waarop De Haas Advocaten actief is, raadpleeg dan onze verdere website.

  Meer informatie

  Bent u benieuwd wat de advocaten van De Haas Advocaten voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust eens contact met ons op door te bellen, te mailen info@dehaasadvocaten.nl of het contactformulier in te vullen. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden en kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Afhankelijk van de fase waarin u bijstand nodig heeft gaan wij samen met u op zoek naar een route om zo goed en snel mogelijk tot een oplossing te komen.

  Contact Opnemen